Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Ook in het Vroege Vogelspark is te zien dat het groenonderhoud achter ligt. |&nbsp;</p>

Ook in het Vroege Vogelspark is te zien dat het groenonderhoud achter ligt. | 

(Foto: Bas de Nes)

Grote achterstand beheer en onderhoud in openbare ruimte Oegstgeest

  Politiek

Er is de afgelopen jaren een grote achterstand ontstaan in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van Oegstgeest. Het is het gevolg van uitgesteld onderhoud, mede veroorzaakt door kostenbesparingen door het gemeentebestuur.

In een bericht aan de gemeenteraadsleden van burgemeester Emile Jaensch worden de gevolgen pijnlijk duidelijk. “De huidige situatie is bijna over de gehele linie zorgwekkend te noemen; groen, wegen en civiele kunstwerken. De impact van de achterstand in het beheer van de openbare ruimte is groot. Denk hierbij aan de hindernis van afsluitingen, omleidingen of werkzaamheden. De (gedeeltelijke) afsluiting van bruggen heeft bovendien gevolgen voor het gebruik en de levensduur van andere wegen en bruggen, waar intensiever gebruik dan eerder noodzakelijk onderhoud in de hand werkt en de levensduur verkort.”

De achterstand in het onderhoud kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties: “Op diverse punten wordt het kwaliteitsniveau CROW-B (basis), sober en doelmatig, niet gehaald. Als gevolg daarvan ontstaan mogelijk onveilige situaties op onder andere bruggen, voet- en fietspaden, onder bomen en bij het niet werken van verlichting.” Het wordt nog erger: “De gemeente kan de constructieve veiligheid van een aantal van de civiele objecten (bruggen) momenteel niet borgen (garanderen, JD). Dat brengt een aansprakelijkheidsrisico met zich mee.” Ook bij het groen in de gemeente Oegstgeest speelt op korte termijn al het veiligheidsaspect: “Van boomwortels die trottoir omhoogduwen tot omvallende bomen die materiële en immateriële schade kunnen berokkenen.”

Lokaal-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen spreekt er schande van: “Nadat er in 2015 fors is bezuinigd op het onderhoudsniveau, blijkt de situatie vijf jaar later onhoudbaar. Het college is hier duidelijk de grip verloren.” Het herstellen van de onderhoudsachterstanden gaat minimaal twee tot drie jaar duren.

Inwoners

Ook inwoners van Oegstgeest valt op dat het onderhoud achterstand vertoond.
Bij klachten hierover ontving een inwoner het volgende antwoord: “Het groen groeit volop. Wij zijn ons hiervan bewust. De groenwerkzaamheden zijn volop in gang en worden planmatig door onze medewerkers en ingezette externe medewerkers uitgevoerd. Dit betekent dat wij in elke wijk uiteindelijk langskomen (uitzonderingen zijn ecologische gebieden). Wij willen daarom graag een beroep doen op uw geduld.

Bent u van mening dat het buiten de reguliere werkzaamheden valt, zoals bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie, dan is het zeer wenselijk hiervan een melding te maken via Fixi met een foto waarop de situatie en locatie duidelijk te zien is.”

Meer berichten