Via deze poort verlaat alle verkeer het wijkje richting Wilhelminapark. |
Via deze poort verlaat alle verkeer het wijkje richting Wilhelminapark. | Foto: Willemien Timmers

Groen licht voor statushouders - Commotie rondom CDA-motie over verkeersstromen

Politiek

Als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers daadwerkelijk een verzoek indient voor de vestiging van 175 statushouders in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis, dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid worden ingewilligd door het Oegstgeester college. Dit omdat een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond 29 april een ‘positieve grondhouding’ innam ten opzichte van het verzoek van het college om de aanvraag van het COA en Divorce Housing (voor tachtig spoedzoekers) in behandeling te nemen.

Door Joep Derksen / Willemien Timmers

Als het verzoek komt en de verschillende partijen tot een akkoord komen, wordt het Hoefijzergebouw maximaal vijf jaar gebruikt voor het onderbrengen van de statushouders. Het gaat hier voor het grootste deel om jonge mannen, die uiteindelijk moeten doorstromen naar een eigen woning in de Leidse regio. Zij verhuizen daarheen zodra er een sociale woning vrij komt. Dat hoeft bij statushouders geen jaren te duren, omdat zij voorrang krijgen bij de toewijzing. Zodra een statushouder vertrekt, wordt zijn plaats ingenomen door een nieuwe statushouder.

Op de VVD en Lokaal Oegstgeest na waren alle politieke partijen voorstander van het gebruik van het Hoefijzergebouw en naastgelegen gebouw voor het onderbrengen van het door de organisaties aangegeven aantal spoedzoekers en statushouders. Melanie van Driel (PrO): ‘’We kijken verder dan de directe belangen van onszelf.” Elfred Bus (D66): ‘’Mensen met een status moeten gelijke kansen krijgen.” Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) wilde nog wel weten, of Oegstgeest als tegenprestatie de komende twee jaar dan minder dan tachtig asielzoekers een sociale woning moet verstrekken. Maar zo’n uitzonderingspositie zit er niet in, was het antwoord van wethouder Jan Nieuwenhuis.

Een eis van het CDA dat de COA-cliënten inderdaad alleen ‘kansrijke’ statushouders zal huisvesten in het Hoefijzergebouw en geen ‘kansarme’ asielzoekers, werd door de gemeenteraad overgenomen. Ook mogen van de gemeenteraad het Hoefijzergebouw en het naastliggende gebouw door het COA en Divorce Housing maximaal voor vier jaar, met de mogelijkheid tot één jaar verlenging, gebruikt worden. Deze eis van D66 kreeg ook veel steun.

‘Incompetente motie’

Een onhandige motie van het CDA, door een Oegstgeestenaar in een landelijk dagblad zelfs ‘incompetent’ genoemd, zorgde tijdens de raadsvergadering en de dagen daarna voor heel wat commotie.

In de motie ‘Verkeer en parkeren’ stelt het CDA dat: ‘Een overzichtelijke route naar de winkels en voorzieningen die de De Kempenaerstraat te bieden heeft, loopt via de Rhijngeesterstraatweg en de Endegeesterlaan’. Ook schreef het CDA dat ‘Extra bewegwijzering (voor rekening van het COA) en/of advies de mensen die mogelijk tijdelijk gehuisvest worden kan helpen de extra verkeerstromen naar de De Kempenaerstraat veilig via de Endegeesterlaan te laten verlopen’.

Op deze manier zouden de bewoners van het Hoefijzergebouw erop gewezen om niet door andere wijken in Oegstgeest te dwalen, maar hun routes te beperken tot de Endegeesterlaan.

De motie zorgde voor ongemakkelijke gevoelens. Raadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest): “Ik krijg het gevoel van een bus waarin mensen die wit zijn voorin mogen zitten en zwarten achterin. Gaan we echt bewegwijzering plaatsen? Ik vind dat niet reëel.” Van Blitterswijk maakte ‘ernstig bezwaar’ tegen dit soort aantijgingen. “Het is niet denkbaar dat dit hint in de richting zoals Rosdorff verklaart. Ik neem hier echt aanstoot aan”, liet hij weten. Toch besloot het CDA deze regels te laten vallen. Reden hiervoor was ook dat wethouder Jan Nieuwenhuis aangaf dat de beheerders bij het COA ‘in de huisregels afspraken maken over routering’. “Ze komen met een advies aan de statushouders over een goede route naar een winkelgebied zoals de De Kempenaerstraat.” Op voorspraak van het CDA wordt wel een verkeers- en parkeerstudie opgezet, die aantoont dat en hoe de verkeersafwikkeling op een goede en veilige manier kan gebeuren.

Commotie

In de dagen na de raadsvergadering kwam de discussie rondom de oorspronkelijke motie, met het voorstel tot eventuele bewegwijzering, groot in het nieuws. De landelijke dagbladen schreven erover, en ook op internet spraken velen hun afkeur uit over het door de media zo geframede ‘doorloopverbod’ door het chique Wilhelminapark. Veel bewoners van het park werden door familie en kennissen aangesproken op de ‘actie’ die door hen in gang zou zijn gezet. Zij kwamen dan ook overal aan het woord (ook verderop in deze krant) om te benadrukken dat de ‘omloopsuggestie’ niet uit het park was gekomen, maar door het CDA zo was geformuleerd. Het CDA evenwel liet weten met de tekst van de oorspronkelijke motie juist tegemoet te hebben willen komen aan de gevoelens die er in het park zouden leven. “Wij hebben veel wijkbewoners gesproken.”

Bij1, de politieke partij van Sylvana Simons, heeft afgelopen weekend Kamervragen ingediend rondom de oorspronkelijke CDA-motie bij de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Veiligheid

Overigens benadrukte burgemeester Emile Jaensch dat inwoners zich geen zorgen hoeven maken over veiligheid als er 175 statushouders in het Hoefijzergebouw worden ondergebracht. Hij gaf aan dat hij de zorgen van inwoners begrijpt, maar hier niet in meegaat. Volgens hem is er een verschil tussen relschoppende asielzoekers, die weinig tot geen kans maken om een verblijfstatus te krijgen ten opzichte van de doelgroep die in Oegstgeest tijdelijk wordt ondergebracht.

Jaensch: “Het gaat hier over kansrijke asielzoekers met een kans op status. Ze hebben een duidelijk belang om te integreren in onze samenleving. Dat geeft hen ook verantwoordelijkheden. We hebben periodiek overleg met het COA en de politie. We zullen ieder op hun verantwoordelijkheid wijzen.” Volgens de burgemeester hoeft er geen extra politiecapaciteit te worden aangeboord. “We hebben er onlangs een vierde wijkagent bijgekregen.” In noodgevallen kan Oegstgeest gebruik maken van de diensten van andere agenten van team Leiden-Noord, aldus de burgemeester.


In een andere ‘post’ de reacties fractievoorzitters op de laatste raadsvergadering en de commotie rondom de (inmiddels aangepaste) motie.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant