In 2022 gaan er besluiten genomen worden over hoe de zone onder de masten opnieuw kan worden ingericht. | Archieffoto
In 2022 gaan er besluiten genomen worden over hoe de zone onder de masten opnieuw kan worden ingericht. | Archieffoto Foto: Willemien Timmers

Veel reacties op enquête over verkabelen - ‘Het groen moet versterkt worden’

Politiek

Een actieve groep Oegstgeestenaren, verenigd in de stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) is in het voorjaar van 2015 gestart met het in kaart brengen van de mogelijkheid en wenselijkheid van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels die nu over Poelgeest en Haaswijk lopen. De gemeente heeft dit opgepakt, de mogelijkheden onderzocht en is nu bezig met de uitwerking.

Dit verkabelen brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo worden eventuele gezondheidsrisico’s verkleind en is er de mogelijkheid om, als de masten zijn verdwenen, de kwaliteit van het gebied waarover de kabels liepen, te verbeteren.

Inmiddels is uit vooronderzoek van Tennet gebleken dat verkabelen haalbaar is in Oegstgeest. Eerder werden inwoners in een volle zaal in het Dorpscentrum al bijgepraat over de mogelijkheden. De gemeenteraad moet daar volgend jaar een besluit over nemen.

Enquête

In januari ontvingen inwoners die langs het hoogspanningstracé wonen een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan een korte enquête over voorzieningen die zij graag terug zouden zien in de eventueel vrijkomende zone. Aan deze oproep werd massaal gehoorgegeven. Meer dan negenhonderd mensen vulden de enquête in. “Als je nagaat dat er zo’n 2500 brieven verspreid zijn, is dat echt heel veel”, vertelt verantwoordelijk wethouder Matthijs Huizing. “Blijkbaar is er een warme belangstelling voor dit onderwerp.”

Met het oog op het zogenoemde voorzorgsbeginsel, waarin de overheid gezondheidsrisico’s rond wonen en verblijven in de hoogspanningszone wil uitsluiten, is er subsidie beschikbaar gesteld om de hoogspanningsdraden te verkabelen. “De gemeente hoeft maar vijftien procent van alle uitvoeringskosten te financieren. Vandaar dat het mooi zou zijn om nu door te pakken. Dat besluit ligt bij de gemeenteraad.”

Huizing is blij dat het bedrag, nog zo’n twee à tweeëneenhalf miljoen euro, ‘overzichtelijk’ is geworden. “De vragen die nu op tafel liggen zijn één: Hoe gaan we dit financieren, en twee: wat gaan we doen om de groenstrook leuker te maken.”

Verschillende voorstellen kwamen in de enquête naar voren. Naast ‘versterking van het groen’ opperden bewoners ook de komst van een theehuis, een kinderboerderij, speelvoorzieningen of een tiny forest. Het minst scoorde de opties van volkstuinen of extra fietspaden. Inwoners zagen vooral graag meer wandelmogelijkheden in een gebied met meer bomen en meer biodiversiteit.

Hoe het tracé ondergronds precies zal lopen wordt overigens voornamelijk bepaald door Tennet, die met zijn materiaal, denk aan boren en dergelijke, aan de slag moet kunnen.

Bang voor bouwen

“Soms lijkt het alsof de inwoners van Oegstgeest bang zijn dat het verkabelen een vrijbrief is om te gaan bouwen. Dit is absoluut niet zo. De raad kan besluiten dat er eventueel wat gebouwd wordt op plekken waar dat logischerwijs kan om de kosten van het verkabelen te dekken, maar dit bedrag kan ook uit de algemene middelen komen. Overigens heb je voor 2,5 miljoen zo’n zestig à zeventig woningen nodig.”

Groen in de wijk

Huizing benadrukt dat het percentage openbaar groen in beide wijken voornamelijk geconcentreerd is onder de masten. “Dat ga je dus niet volbouwen want dan houd je geen groen in de wijk over.” Het kan ook zijn dat de inkomsten van eventueel bouwen gebruikt gaan worden om het groen nog extra te versterken. “Daar moeten de raad in 2022 besluiten over gaan nemen”.

Opties

Het duurt volgens Huizing zeker nog een jaar voordat op dit niveau besluiten moeten worden genomen. “Dan zullen er scenario’s de revue gaan passeren, en natuurlijk zullen het dorp, en met name alle omwonenden daarbij betrokken worden. Aan de verschillende opties zullen verschillende prijskaartjes hangen en daarover beslist de raad. Het bestaande openbaar groen zal geenszins onttrokken worden aan de openbare ruimte. Dit groen is nodig voor de leefbaarheid van de wijken. Zoals gezegd kan de raad wel besluiten een deel van de verkabeling, of de verfraaiing van de groenstrook, te bekostigen door op enkele plekken huizen te bouwen.” “Laten we dit project zien als een kans om de kwaliteit van ons dorp nog verder te verbeteren”, besluit Huizing.

(Willemien Timmers)


Uit de krant

Uit de krant