Frits van Dissel licht vertrek als raadslid en fractievoorzitter toe: ‘Ik wil een signaal afgeven’
Logo oegstgeestercourant.nl
<p>In de vergadering van 17 december zal Frits van Dissel afscheid nemen als raadslid. | Foto Willemien Timmers&nbsp;</p>

In de vergadering van 17 december zal Frits van Dissel afscheid nemen als raadslid. | Foto Willemien Timmers 

(Foto: Willemien Timmers)

Frits van Dissel licht vertrek als raadslid en fractievoorzitter toe: ‘Ik wil een signaal afgeven’

  Politiek

Afgelopen donderdag maakte Frits van Dissel bekend dat hij niet langer fractievoorzitter en raadslid voor Hart voor Oegstgeest zal zijn. Met dit vertrek, al blijft hij als steunfractielid actief, wil hij een signaal afgeven: “Ik kan niet meer deel zijn van iets wat niet functioneert zoals het hoort.”

Al in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, toen hij nog niet zo lang in Oegstgeest woonde, was Frits van Dissel betrokken bij Leefbaar Oegstgeest. “Het was een mooie manier om het dorp te leren kennen. En omdat ik van huis uit een groot hart heb voor groen en natuur, sprak de partij mij aan. Ik vormde samen met onder andere Jacques Vissers de Pers- en Propagandacommissie. Aan de enorme verkiezingsoverwinning van 1994, toen we met 7 van de 17 zetels de grootste partij in het dorp werden, heb ik nog levendige herinneringen.”

Van Dissel komt uit een familie die niet veel met politiek had, maar wel met natuur en leefomgeving. “Mijn vader was lakenfabrikant, die er in zijn tijd al voor zorgde dat het bleekmiddel van de fabriek niet in het kanaal verdween. Mijn opa was overtuigd vegetariër, net als mijn vader, uit respect voor het leven en de natuur.”

Raadslid

Deze zelfde houding nam Van Dissel mee naar Oegstgeest, waar hij vanaf de jaren negentig in meer en mindere mate bij Leefbaar Oegstgeest betrokken was. “Ik heb heel wat meegepraat, tot ik in 2014 wat meer tijd kreeg om actiever mee te doen. In april 2015 werd ik raadslid.”

In het najaar van 2016 volgde Van Dissel Simon Vogel op als fractievoorzitter, op hetzelfde moment dat Leefbaar Oegstgeest Hart voor Oegstgeest ging heten. “Ik heb mij met hart en ziel ingezet in de gemeenteraad, maar de werkdruk is de laatste jaren flink toegenomen. Daar komt bij dat een weer slechte bestuurscultuur, waartegen de partij tenslotte was opgericht, het voor mij onmogelijk maakt om met enthousiasme en voldoende energie constructief bij te dragen.”

Frits van Dissel licht toe dat hij zijn verantwoordelijkheid als raadslid niet kan nemen als door het gemeentebestuur gemaakte afspraken niet na worden gekomen. “Neem het voorbeeld van de vele vergaderingen over de toekomst van de regio, onder leiding van Elco Brinkman. Na tweeëneenhalf jaar, en het produceren van een adviesrapport door ons als vertegenwoordigers van de diverse gemeenteraden, kwam er een onacceptabel voorstel voor een regioraad. Een ander voorbeeld is het tóch goedkeuren van een voorstel voor de aanleg van kunstgras in de Overveerpolder. En dat terwijl er járenlang over de kwestie is gesproken, en er alleen natuurgras zou komen.” Van Dissel haalt zijn schouders op. “Dat geeft ergernis. Er worden dingen doorgedramd, terwijl er anders is besloten. Dan zijn je drijfveren als college twijfelachtig.”

‘Onmogelijk om nog met enthousiasme en energie constructief bij te dragen’

Van Dissel benadrukt dat Leefbaar Oegstgeest in de jaren negentig nu juist ontstond om de bestuurscultuur te veranderen en transparant te zijn. “Die eigenschappen zie ik bij het huidige college, en bij sommige andere partijen, niet terug. Bij Nieuw-Rhijngeest Zuid is het weer net zo. Eerst wordt gesproken over 300 woningen, en dan door de tijd heen worden het er ineens 800, inclusief een 40 meter hoge studentenflat. In een gemeentebestuur dat zulke besluiten neemt, kan ik mij niet meer vinden. Wat zijn afspraken dan nog waard?”

Dieptepunt

Als dieptepunt noemt hij het door wethouder Glasbeek instemmen met voorstellen voor landgoed Endegeest van projectontwikkelaar Oudendal, tegen een besluit van de raad in.

“B & W is kennelijk bereid Oegstgeest te ontwikkelen volgens een verstedelijkingsmodel. Dat kan niet anders dan ten koste van het groen gaan. Hoger en breder worden bouwplannen telkens, omdat men aan de leiband loopt van externe partijen als projectontwikkelaars en het bestuur van het Bio Sciencepark, waarin overigens één van de wethouders van Oegstgeest medebestuurder is geworden.”

Verantwoorden

Van Dissel geeft aan geen energie meer te hebben voor ‘het functioneren in deze cultuur’. “Als raadslid moet ik mij verantwoorden voor de besluiten die genomen worden, ook al stem ik tegen. Ik kan niet aanblijven als de bestuurscultuur niet verandert. Ik ben niet moegestreden, maar kan niet meer deelnemen aan iets waar ik niet achtersta. Op dit moment is het genoeg geweest; ik moet een signaal afgeven. Het vertrouwen in het college heeft door het steeds afwijken van afspraken een flinke deuk opgelopen. Toen wethouder Glasbeek vlak voor de zomer opstapte, was er een kans om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien, helaas is er niets in de bestuurscultuur veranderd.”

Communicatie

Hij neemt het het college ook kwalijk dat men niet uitblinkt in het communiceren met de inwoners van Oegstgeest. “Besluitvorming moet transparant en in goed overleg plaatsvinden, en betrek de burgers daarbij. De visie van de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten bijvoorbeeld zie je niet terug in de plannen rondom Endegeest. Bovendien stelt de voorzitter daarvan dat men niet eens met hem wilde praten.”.

Wat Oegstgeest wil

Van Dissel betoogt dat Oegstgeest in dit gebied moet doen wat Oegstgeest wil. “We laten nu onze oren hangen naar wat de eigenaar wil uit financieel gewin. Dat is niet goed. De bestemming van het kasteel is bijvoorbeeld ‘maatschappelijk’. Dat zal de huidige eigenaar moeten respecteren, in plaats van dat Oegstgeest voor hem de bestemming verandert.”

In de vergadering van 17 december zal Frits van Dissel afscheid nemen als raadslid. “Het maakt mij bijzonder ongelukkig dat ik er niet op kan vertrouwen dat gemaakte afspraken standhouden. Groen wordt telkens opgeofferd voor groei ondanks wat er in de Structuurvisie staat. Het gaat mij aan het hart. En ik zal Karin Rosdorff en Jaap van den Broek blijven steunen in hun vaak ondankbare werk als raadslid voor Hart voor Oegstgeest.”

Door Willemien Timmers

Meer berichten