Logo oegstgeestercourant.nl
Opnieuw presenteren PrO, CDA en VVD een akkoord. Een Nader Coalitieakkoord dit keer. |
Opnieuw presenteren PrO, CDA en VVD een akkoord. Een Nader Coalitieakkoord dit keer. | (Foto: Willemien Timmers)

Reset Oegstgeester college: zoek de verschillen

  Politiek

De nieuwe coalitie van Oegstgeest is dezelfde als voor de crisis, vlak voor de zomer. Toen stapte wethouder Peter Glasbeek op wegens een verschil in inzicht over wie het laatste woord heeft over bebouwing en bewoning in en rondom kasteel Endegeest. Een week later verliet zijn partij, Progressief Oegstgeest, de coalitie. Op vrijdag 11 september werd in de raadszaal van het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord - een Nader coalitieakkoord - gepresenteerd door VVD, CDA én Progressief Oegstgeest.

Bij een nieuwe coalitie horen doorgaans ook nieuwe wethouders, zeker na een crisis. Opmerkelijk is dat Progressief Oegstgeest tóch opnieuw met dezelfde partijen aan de onderhandelingstafel plaatsnam, en opnieuw Peter Glasbeek als wethouder naar voren schoof. Zodoende bestaat nu, na een maand of twee van crisis en overdenkingen, niet alleen de coalitie, maar ook het college uit dezelfde personen als voorheen.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal het het college, naast burgemeester Emile Jaensch, dus bestaan uit de wethouders Matthijs Huizing (VVD), Peter Glasbeek (PrO) en Jan Nieuwenhuis (CDA). Door nadere afspraken te maken en met enkele verschuivingen in de portefeuilleverdeling kan volgens informateur Ruud Koole Koole een frisse, nieuwe start worden gemaakt. 

Ruud Koole nam op 16 augustus het stokje over van Vincent Jansen, die na het uiteenvallen van het college begin juli door de grootste partij (VVD) was gevraagd om als informateur de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken. Uit onderhandelingen over een combinatie van CDA en VVD met Hart voor Oegstgeest kwam geen nieuwe coalitie voort en een gesprek van CDA en VVD met D66 kwam niet van de grond.

Daarop vroeg de op één na grootste partij (PrO) Koole op 16 augustus om als informateur aan de slag te gaan met als opdracht: 'Om zo spoedig mogelijk te komen met een advies voor een college dat kan rekenen op een meerderheid, waarin PrO zal deelnemen.' Het vandaag uitgebrachte advies past binnen die opdracht.

In een eerste gespreksronde sprak Koole met delegaties van alle zes de fracties. Nadere gesprekken leidden tot de conclusie dat de optie van CDA, PrO en VVD de enige is die de steun van drie betrokken fracties had om serieus verder te onderzoeken. Vanaf 19 augustus zijn met delegaties uit de fracties van deze drie partijen gesprekken gevoerd over verschillende beleidsthema's en over de portefeuilleverdeling in het nieuw te vormen college. Dat heeft geleid tot een Nader Coalitieakkoord van CDA, PrO en VVD, dat de instemming heeft verkregen van de drie betrokken fracties.

Koole zei de fracties van CDA, PrO en VVD zeer erkentelijk te zijn dat zij in het belang van Oegstgeest over hun verschillen heen wilden stappen en elkaar de hand reiken.

Lees meer in de Oegstgeester Courant van 16 september.

Meer berichten