Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Hart voor Oegstgeest breekt coalitiegesprekken af

  Politiek

Hart voor Oegstgeest stemde enige weken gelden in met het verzoek van de door de VVD benoemde verkenner, Vincent Janssen, om de mogelijkheden voor een coalitie VVD, CDA en Hart voor Oegstgeest te verkennen.

"Hart voor Oegstgeest heeft in deze verkenning constructief verschillende gesprekspunten naar voren gebracht", laat de partij in een persbericht weten. "Daarbij waren voor onze fractie de essentiële waarden van onze lokale partij ook hier de meetlat: transparant en integer besturen en betrekken van de inwoners bij het te voeren beleid."

Op basis van de gevoerde gesprekken hebben fractie en bestuur van Hart voor Oegstgeest vastgesteld dat 'de VVD en het CDA niet inzien dat er problemen zijn met de in deze raadsperiode ontstane bestuurscultuur'. "Deze wijze van besturen heeft geleid tot grote onvrede onder inwoners en schade toegebracht aan het imago van het openbaar bestuur", zo stellen zij.

Hart voor Oegstgeest heeft niet het gevoel dat de andere partijen openstaan voor een aanpassing van de ontstane cultuur die zij noodzakelijk achten. "Dit primaire punt van Hart voor Oegstgeest was de reden om de verkenning niet voort te zetten."

De opties zijn door het afhaken van HvO behoorlijk uitgedund. Het zou logisch zijn als D66 toch aan tafel zou komen zitten voor coalitiegesprekken. Deze partij liet eerder weten vooralsnog niet aan deze gesprekken deel te willen nemen. Grootste reden hiervoor was het beschadigde vertrouwen van D66 in de VVD, toen deze laatste partij een ommezwaai maakte en tégen het vlak voor de zomer voorliggende plan over de Geesten stemde. Diezelfde vergadering stapte Progressief Oegstgeest-wethouder Peter Glasbeek op toen er geen raadsmeerderheid bleek voor de plannen. Een week later verliet PrO de coalitie.

Als de VVD wil voorkomen dat er een coalitie 'over links' gevormd zal worden, zonder hen als grootste partij (D66, PrO, CDA), dan zal de partij al zijn charmes in de strijd moeten gooien om weer vrienden te worden met D66.

Waarschijnlijk zal D66 pas met de VVD om de tafel willen als eerdere kwesties zijn uitgepraat.

Meer berichten