'Verbaasd en verbolgen’ dat afspraak natuurgras in sportpark Overveer niet bindend is | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
ASC wil graag twee velden in Sportpark Overveer vervangen door kunstgras. | Foto Willemien Timmers
ASC wil graag twee velden in Sportpark Overveer vervangen door kunstgras. | Foto Willemien Timmers (Foto: Willemien Timmers)

'Verbaasd en verbolgen’ dat afspraak natuurgras in sportpark Overveer niet bindend is

  Politiek

Vanavond, 16 juni, wordt er in de commissie Ruimte door de Oegstgeester gemeenteraad opnieuw vergaderd over de aanvraag van voetbal- en cricketvereniging ASC voor de aanleg van twee kunstgrasvelden. In een willekeurige andere gemeente in ons land zou zo’n vergadering met name gaan over de financiering van de velden. Hier in Oegstgeest gaat het over de vraag of de huidige grasvelden überhaupt vervangen mogen worden door kunstgras, omdat bij de verhuizing van ASC naar sportpark Overveer na jarenlang vergaderen en debatteren de voorwaarde was gesteld dat er enkel en alleen op echt gras gevoetbald zou gaan worden.

Het blijkt namelijk dat ASC kunstgrasvelden mag aanleggen, en dat daarvoor geen aparte vergunning hoeft te worden aangevraagd. In het bestemmingsplan Poelgeest had het verbod op kunstgrasvelden via een ‘aanlegvergunningenstelsel’ moeten worden verzekerd, en dit is niet gebeurd. Aan het vastgelegde aanlegverbod kan hierdoor geen werking worden toegekend: de kunstgrasvelden mogen er gewoon komen. Althans, dat zeggen een aantal door de gemeente geraadpleegde juristen. Een ander geluid is er ook, dat het nog niet zo zeker is of de kunstgrasvelden zonder meer aangelegd mogen worden. De juristen zijn het niet allemaal met elkaar eens: over hun adviezen moeten raad en college zich nog flink buigen.

Op donderdag 11 juni was er voor het publiek ruimte gecreëerd om over dit onderwerp in te spreken in de ‘digitale’ commissievergadering. Pas vanavond staat de aanvraag voor kunstgras daadwerkelijk op de agenda. 

Géraldine Sep

Dorpsgenote Géraldine Sep kreeg donderdag als eerste het woord. Zij was als voorzitter jarenlang verbonden aan de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest. “Ik spreek nu in als betrokken en verontruste burger”, liet zij weten. “Zo’n tien jaar lang heb ik het verhuisdossier van ASC gevolgd. Ben ik verbaasd dat het nu weer op de agenda staat? Nee. Toen de oud-voorzitter van ASC wethouder werd, zouden mijns inziens onderkabeling en kunstgras weer op de agenda komen. Dat verbaast mij niets, wel de manier waarop.”

“Het is niet chic om als inspreker maar twee dagen de tijd te krijgen om je voor de bereiden, terwijl juridische stukken ontbreken. Mijn voorstel zou zijn om het onderwerp van de agenda te halen, om het volgens de juiste procedure te behandelen. Dat is Fairplay.”

Sep herinnerde de raadsleden eraan dat er destijds weloverwogen is gekozen voor natuurgras op Sportpark Overveer vanwege de ecologische inpassing. “De dankbaarheid en euforie van weleer maken plaats voor ontevredenheid, want ASC wil meer. Zij hebben hun zinnen gezet op de aanleg van kunstgrasvelden. Helaas ontbreekt hier klaarblijkelijk hun morele kompas.”

Volgens Sep wordt de bestaande ecologische waarde van het gebied om zeep geholpen met de aanleg van kunstgras.

Peter van Helsdingen

Inspreker Peter van Helsdingen, van de Adviescommissie Groen & Natuur sprak ook zijn verbazing uit over de gehaaste procedure. “Ik werd gebeld of ik wilde inspreken vanavond. Dat is fijn, want anders had ik het gemist.”

Van Helsdingen liet weten ‘verbaasd en verbolgen’ te zijn over het feit dat de natuurgrasafspraak in het bestemmingsplan niet als bindend hoeft te worden gezien. “Wat is een bestemmingsplan dan nog waard?” Hij memoreerde aan de vele en lange vergaderingen van een aantal jaar geleden over de verhuizing van ASC. “Dat waren geen prettige vergaderingen. Het is een harde strijd geweest. Onder strenge voorwaarden mocht er verhuisd worden. Aan deze voorwaarde: geen kunstgras, moet je je gewoon houden. Dit is zo zwaarbevochten, en zo duidelijk op papier gezet. De Adviescommissie Groen & Natuur voelt zich zwaar vernederd. Wij hebben destijds ons verzet tegen de verhuizing gestaakt vanwege de natuurgras-toezegging”, merkte hij op. ‘Geen kunstgras’ was een emotioneel maatschappelijk bevochten politiek besluit volgens Helsdingen.

De natuurwaarde van het gras dat verdwijnt, is volgens hem niet met een bloemrijke groenstrook goed te maken. “Destijds hebben we ook al aangegeven dat de Overveerpolder van oudsher een foerageergebied voor vleermuizen is. Zij wonen daar niet, maar komen er jagen op insecten. Als de Overveerpolder wordt opgeofferd, is dat een minpunt voor de vleermuispopulatie. In de adviezen over de natuurwaarde van de polder lees ik daar niets over. Als er straks vlinders, bijen en hommels in de groenstrook leven, is dat geen voedsel voor de vleermuizen.”

Mark Melzer

Ook Mark Melzer, voorzitter van ASC sprak (digitaal) in. “Ondanks de afspraken uit 2006 om geen kunstgras aan te leggen hebben we toch een verzoek hiertoe ingediend. Dat wil ik graag toelichten.”

Hij legde uit dat voetballen op natuurgras destijds zelfs de voorkeur had van de vereniging. “We hadden de overtuiging dat het mogelijk was. Toch is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Bij alle clubs waar we tegen spelen is kunstgras de norm geworden. Daar lopen we tegenaan, net als de hockeyers in de jaren ’70 en ’80. Daar komt bij dat we van 600 naar 1200 leden zijn gegroeid, waardoor we een enorm capaciteitsprobleem hebben gekregen. Ook in de toekomst willen we een bloeiende vereniging zijn, zonder afhankelijkheid van de gemeente. We hebben in 2017 ook al aan de bel getrokken, maar door het hoge aantal afgelastingen, is de situatie echt nijpender geworden. Nu al spelen we, net als vroeger, vaak op velden van andere clubs in de directe omgeving. We willen juist een gezellig club zijn, en alle wedstrijden op het eigen terrein spelen.”

Melzer gaf aan terdege te beseffen voor wat een dilemma men staat. “Daarom willen we met de aanleg van kunstgras ook de natuurwaarde compenseren. Daar komt bij dat het kunstgras niet ingestrooid zal worden met rubber, maar met een natuurproduct zoals kurk.”

Hij benadrukte dat ASC ernaar streeft alle belangen in het oog te houden. “Natuurwaarde, omwonenden, ASC-leden .. we gaan voor een totaalpakket. Zo hopen we dat 1200 mensen straks veilig en op goede velden kunnen sporten. We hopen dat de gemeente ons blijft steunen.”

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>