Logo oegstgeestercourant.nl
De stichting Leiden Bio Science Park zet in op een groei naar 25.000 werknemers en 23.000 bezoekers aan het park per jaar.
De stichting Leiden Bio Science Park zet in op een groei naar 25.000 werknemers en 23.000 bezoekers aan het park per jaar. (Foto: Willemien Timmers)

'Innoveren en ontmoeten': Oegstgeest bestuurt mee in stichting Leiden Bio Science Park

  Politiek

Per 1 januari van dit jaar is de stichting Leiden Bio Science Park opgericht. Deze stichting, waarin de gemeente Leiden, Universiteit Leiden, het LUMC, de Ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park, Janssen Biologics B.V. en de gemeente Oegstgeest deelnemen, moet ervoor gaan zorgen dat het park een 'innovation quarter' wordt en een aantrekkelijke plek blijft voor (buitenlandse) bedrijven om zich te vestigen. Ook draagt de stichting bij aan de verdere groei van het park aan de Oegstgeester kant van de A44.

Door Willemien Timmers

Het Leiden Bio Science Park (LBSP), dat ook op Oegstgeest grondgebied is gevestigd, is het grootste kenniscluster van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health. Ook internationaal gezien speelt het park een beduidende rol.
"Het Bio Science Park is uit zijn jasje gegroeid. Het is over de hele linie aan het vernieuwen om internationaal mee te kunnen blijven tellen, en breidt uit op Oegstgeester grondgebied. We hopen dat in Nieuw-Rhijngeest-Zuid zich de komende jaren veel toonaangevende bio-science-bedrijven zullen vestigen." Aan het woord is Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest. Hij is blij met de komst van de stichting en de rol die Oegstgeest er in kan spelen. "Het park moet in zijn geheel een bruisend gebied worden, met veel reuring. In 1984 was het één van de eerste Bio Scienceparken in Nederland. Destijds was het modern, maar nu moet het mee-ontwikkelen en attractief blijven en worden voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers."
Hij legt uit dat de stichting inzet op een groei naar 25.000 werknemers en 23.000 bezoekers aan het park per jaar. "Dit geeft mooie uitdagingen. Zo moeten we ervoor gaan zorgen dat er aantrekkelijke plekken zijn om elkaar te ontmoeten, en dienen er inspirerende activiteiten en bijeenkomsten op de park-agenda te staan."
De grond van Nieuw-Rhijngeest-Zuid, het terrein langs de A44 waar ook belevingsmuseum Corpus gevestigd is, heeft een aantal jaar braak gelegen. Inmiddels loopt de uitgifte van de grond volgens de wethouder voortvarend.


"Nu de ontwikkelingen snel gaan, is het belang van de nieuwe stichting, die bedrijven, kennisorganisaties en de twee gemeenten in het leven hebben geroepen, groot. De tien mensen die hier per 1 januari zijn gaan werken, zullen ervoor zorgen dat onder andere Nieuw-Rhijngeest-Zuid een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt. Zij zullen hun uiterste best gaan doen om het Bio Science Park internationaal als innovatiedistrict op de kaart te zetten. Vergeet niet dat we wereldwijd serieus grote concurrenten hebben als Boston en Singapore. Waarom zou een bedrijf dan voor zo'n klein landje kiezen?"

Nieuwenhuis geeft aan dat het Oegstgeester deel ongeveer een zesde van het totale oppervlak van het Leiden Bio Science Park beslaat. "Toch is het een heel relevant deel. Zo komt er een prachtig bedrijfsverzamelgebouw voor biotechbedrijven, BioPartner, waar veel bedrijven elkaar kunnen vinden, en veel evenementen plaats kunnen vinden. Het feit dat dit gebouw aan een nieuwe haven in de Binnenrijn komt te liggen, geeft het geheel extra cachet."

Alhoewel het Leiden Bio Science Park al 35 jaar bestaat, is het voor het eerst dat een stichting op deze manier een eenheid van het park probeert te maken. "Ondernemers gingen ieder voor zich aan de slag, en hadden de tijd en de focus niet om elkaar op te zoeken. Dat is in deze tijd heel anders. Mensen zijn juist op zoek naar verbinding en ontmoeting. Natuurlijk leggen bedrijven in een informele setting geen concurrentiegevoelige informatie op tafel, maar elkaar inspireren kan altijd."
En inspireren, dat is iets wat veel meer kan en moet gebeuren met behulp van de nieuwe stichting. Door veel te netwerken weten zij van binnenuit waar bedrijven (nationaal en internationaal) behoefte aan hebben. "We kunnen samen het Leiden Bio Science Park op de kaart zetten en bezig blijven met innoveren. Daarbij zijn onderlinge ontmoetingen van groot belang; je weet immers nooit waar een gesprek toe leidt."

Wethouder Nieuwenhuis is er trots op dat grote bedrijven als Avery Dennisson, DuPont en Galapagos hun weg naar Nieuw-Rhijngeest-Zuid hebben gevonden. "Dat is een teken dat dit een aantrekkelijk park is om je te vestigen. Hoogleraar Rob Schilperoort, de grondlegger van het Leiden Bio Science Park, had een vooruitziende geest, toen hij zei dat een dergelijk park een succes zou worden. Ik durf wel te stellen dat het Bio Science Park de economische kurk van de regio is. Nergens anders is het bedrijfsleven zo massaal aanwezig als in dit zogenaamde 'innovation quarter'. Ik ben blij dat de stichting Leiden Bio Science Park nu in het leven geroepen is, om ervoor te zorgen dat men wereldwijd over dit gebied blijft spreken als een aantrekkelijke plek om je als bedrijf te vestigen en om inspirerende collega's te ontmoeten."

Meer berichten