Twijfels over nieuw horecaplan Klinkenbergerplas | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Op deze plek aan de Klinkenbergerplas komt Loetje.
Op deze plek aan de Klinkenbergerplas komt Loetje. (Foto: Wil van Elk)

Twijfels over nieuw horecaplan Klinkenbergerplas

  Politiek

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor restaurant Loetje ligt inmiddels op tafel bij de gemeente. Maar het nieuwe bestemmingsplan voor de horeca bij de Klinkenbergerplas ligt nu bij de Raad van State. Een omwonende vroeg de Raad dinsdag om schorsing van dat plan. Wordt dat plan geschorst, dan kan de vergunning voorlopig niet aan Loetje worden verleend.

Het nieuwste bestemmingsplan voor de horeca bij de Klinkenbergerplas was nodig, nadat de Raad begin dit jaar het al te ambitieuze plan voor horeca en evenementen gedeeltelijk vernietigde. Er was geen onderzoek gedaan naar mogelijke parkeeroverlast en lawaai.

Een eerder bestemmingsplan voor het gebied bij de Klinkenbergerplas maakte al horeca mogelijk, maar dat werd niet gerealiseerd. Vervolgens kwam het ambitieuze plan voor evenementen en zwaardere horeca. Die verzwaring van horeca kon gevolgen hebben voor de omwonenden zoals parkeerproblemen en geluidsoverlast. Daarom was in dat geval nader onderzoek noodzakelijk, oordeelde de Raad.

Bij het gerepareerde plan dat nu bij de Raad op tafel ligt, ontbreekt weer een geluids- en parkeeronderzoek. Dat is volgens de advocaat van de gemeente niet nodig, omdat de verzwaring van horeca is teruggedraaid. Maar volgens de voorzitter van de Raad is het nog maar de vraag of zo'n onderzoek in dit geval achterwege kon blijven.

Daarover gaat de raadsvoorzitter nog hard nadenken. Hij vindt het in elk geval vreemd dat de gemeente zomaar kan stellen dat er geen geluidsoverlast van de horeca zal zijn. Die stelling moet wel goed worden onderbouwd. En daarnaast constateerde de raadsvoorzitter dat het plan van Loetje nu al niet zonder meer voldoet aan het reparatieplan, omdat de bouwhoogte iets afwijkt. Dat mag overigens.

Een feit is ook dat het reparatieplan op onderdelen niet al te zorgvuldig is vastgesteld. Dat moest ook de advocaat van de gemeente toegeven. Blijkbaar is het plan snel gemaakt om Loetje aan boord te houden. Voor een regeling van de evenementen bij de Klinkenbergerplas was kennelijk ook geen tijd. Dat zal in een apart bestemmingsplan worden geregeld.

Schorst de Raad niet, dan kan Loetje in principe beginnen met de bouw

"Ik vrees met groten vreze", zei de omwonende. Er zijn volgens haar meerdere buurtgenoten die zich ook zorgen maken over grootschalige horecaplannen met parkeerproblemen in de straat en gebrekkige nachtrust als gevolg. Die buurtgenoten hebben inmiddels ook bezwaar gemaakt tegen het reparatieplan.

Die bezwaren worden over ongeveer een half jaar behandeld. Over het schorsingsverzoek beslist de Raad binnen twee weken. Schorst de Raad niet, dan kan Loetje na ontvangst van de vergunning in principe beginnen met de bouw. Maar wel voor eigen risico zolang de Raad nog niet definitief heeft geoordeeld over alle bezwaren.

(Adrie van der Wel)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>