Bewoners discussiëren op fietsersbrug over wandelpad | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Ton Kohlbeck luistert aandachtig naar opmerkingen van voor- en tegenstanders.
Ton Kohlbeck luistert aandachtig naar opmerkingen van voor- en tegenstanders. (Foto: Wil van Elk)

Bewoners discussiëren op fietsersbrug over wandelpad

  Politiek

"Op het pad aan de overkant zie je nooit iemand lopen, waarom dan hier een pad aanleggen", was een van de argumenten die zaterdag 31 augustus bij de Jan Hendrik Oortbrug werden geopperd als protest tegen de komst van het Marten Toonder Natuurpad, want die naam heeft het al sinds 2012 (Het Toonderjaar), op de noordoever van het Oegst­geesterkanaal. De bedoeling van de korte bijeenkomst ter plaatse was om voorstanders te horen.

Door Wil van Elk

De bewoners die direct aan de tuinderij wonen of aan het weiland dat aan het Oegst­geesterkanaal grenst, hebben in de persoon van Ton Kohlbeck een goede pleitbezorger gevonden. "Welkom op een van de mooiste plekjes van Oegst­geest." Vertegenwoordigers van de politiek waren op een hand te tellen, Hart voor Oegst­geest, D66, PRO en PvdA waren er. Lokaal had zich afgemeld. Vooral de afwezige partijen werden gehekeld. "Wat ons dwars zat is dat we geen antwoord hebben gekregen op onze petitie." Ook over de enquête die is gehouden was Kohlbeck niet te spreken. Hij wees naar de tuinderij waar wellicht een manshoog hek moet komen. "Maar dat weten we niet want we hebben de plannen nog niet goed kunnen bekijken." Aan de andere kant een maagdelijk stuk grond dat twee keer per jaar wordt gemaaid. Door de hoogte van de grond en begroeiing is vanuit de tuinen het kanaal niet zichtbaar. "Er zal ook wel het een en ander moeten gebeuren omdat, denken wij, de sociale veiligheid ernstig in gevaar is. Wie wil, zeker in de winter, daar nou zijn hond uitlaten?! Men heeft ook beweerd dat het fijn is om daar een pad te hebben om naar de Klinkenbergerplas te gaan. Er is al een pad daar naartoe", zei hij demonstratief armenzwaaiend in de richting van het fietspad. "Dus daarvoor hoeft niet meer dan honderdduizend euro gemeenschapsgeld te worden uitgegeven. Ja, hoor je ze al zeggen, dat is nou eenmaal besloten door een vorige gemeenteraad." Hij pleitte verder ervoor dat de huidige gemeenteraad zich alsnog moet beraden over deze kwestie. "Wij zijn de toezichthouders op dit gebied en hebben heel veel belang dat het zo blijft, een ongerept stukje natuur." Hij meent dat ze recht hebben op een raadsbesluit.

De aanwezige 'politiek' zei dat het beoogde pad deel uitmaakt van een groter netwerk van verbindingen in de regio. Een van de raadsleden woont aan de overkant en zei dat hij graag hier een rondje zou willen lopen. "En met mij nog een aantal anderen."

Een aanwezige medewerkster van het Milieu Educatie Centrum (MEC) zag helemaal geen bezwaar om hier te kunnen wandelen en wuifde de bezwaren over veiligheid weg. "Ik wandel niet 's avonds in het donker en ik heb geen hond. En die onherbergzaamheid is juist leuk om in te wandelen. Het MEC zou graag deze route aan de 'MEC Oegst­geest-Ommetjes' willen toevoegen. "Er zijn meer belangen onder de inwoners dan alleen die van de tegenstanders", werd onder andere geopperd. "Het argument van een route naar de Klinkenbergerplas is onzinnig. Het is wel een leuk ommetje! Het is een vermaakroute, geen ontsluiting naar de plas."

Kohlbeck: "Wat mij onrust baart is dat er inbreuk op de natuurwaarde zou worden gedaan". Een bewoner merkte op: "Wat je hier gaat krijgen is dat er hondenbezitters gaan lopen, zoals de uitlaatservice".

Ook het verbreden van het kanaal kwam nog even ter sprake. Dat zou dan een desinvestering zijn om een pad aan te leggen als het binnen een paar jaar gaat gebeuren. "Wellicht op termijn, nu niet aan de orde", werd al wegwuivend opgemerkt. Volgens een enquête zouden veel mensen die route willen lopen, maar als het aan de tegenstanders ligt komt dat pad er nooit.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>