Wethouder Huri Sahin stapt op - update | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Wethouder Huri Sahin in november vorig jaar bij de opening van een expositie in het gemeentehuis.
Wethouder Huri Sahin in november vorig jaar bij de opening van een expositie in het gemeentehuis. (Foto: Wil van Elk)

Wethouder Huri Sahin stapt op - update

  Politiek

Wethouder Huri Sahin, die sinds het begin van deze collegeperiode Progressief Oegstgeest in het college vertegenwoordigde, is op donderdagavond 10 januari aan het begin van de commissievergadering Ruimte opgestapt.

In deze vergadering stond de Actualisatie van de Woonvisie 2025 op de agenda. Deze Oegstgeester woonvisie van Oegstgeest hanteert een norm van tenminste 15% sociale huurwoningen bij bouwprojecten. Regionaal is dit tenminste 25%. 'Afgesproken is om de Woonvisie 2025 te actualiseren, zodat ook hier een norm van 25% geldt voor sociale huurwoningen bij bouwprojecten, conform regionale normen en doelstellingen', is in de agenda van de vergadering te lezen.
Het opstappen van wethouder Sahin heeft volgens haarzelf te maken met een verschil van inzicht op dit onderwerp met de gemeenteraad. Zij wilde het percentage sociale huurwoningen hoger zien dan met name coalitiepartner VVD wil. Aanblijven zou volgens Sahin niet mogelijk zijn. Ze wachtte de discussie niet af.

Pas vlak voor het begin van de commissievergadering stelde Huri Sahin stelde haar eigen partij op de hoogte. Daar werd emotioneel op haar mededeling gereageerd, volgens Sleutelstad.fm.

De andere raadsleden, en de andere collegeleden, werden aan het begin van de vergadering op de hoogte gesteld, waarna de vergadering geschorst werd. Het nieuws overviel hen totaal. Morgenochtend, vrijdag 11 januari, gaat de rest van het college (wethouders Matthijs Huizing (VVD), Jan Nieuwenhuis (CDA) en burgemeester Emile Jaensch) in overleg over hoe nu verder. Voorlopig worden de portefeuilles herverdeeld.

Om tien uur vanavond postte Huri Sahin een uitleg op Facebook:

'Sommige beslissingen in het leven zijn moeilijk , maar het zijn juist deze besluiten die met zelfvertrouwen en opgeheven hoofd genomen moeten worden. Dat geldt ook voor mijn besluit om mijn ontslag in te dienen als wethouder.
Hieronder mijn verklaring die ik vanavond heb voorgedragen.'

'Beste voorzitter en leden van de gemeenteraad,
Hierbij deel ik u mede dat ik heb besloten met onmiddellijke ingang mijn functie als wethouder te beëindigen.
In aanloop naar de bespreking van de Actualisatie Woonvisie heb ik geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil is ontstaan over het wijzigen van de norm voor sociale woningbouw en hiermee de urgentie om meer betaalbare woningen te realiseren. Als wethouder met de portefeuille wonen heb ik met het actualiseren van de norm – 25% sociale huur ten opzichte van de huidige norm van 15% - recht willen doen aan de afspraak die in de regio is gemaakt en die door uw raad door middel van een zienswijze op 21 december 2017 is bekrachtigd. In deze tijd van grote schaarste aan betaalbare woningen wil ik als bestuurder er alles aan doen om alle bevolkingsgroepen een thuis te bieden in Oegstgeest.
Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel en mijn drijfveer om op te komen voor kwetsbare mensen ben ik politiek actief geworden. Ieder mens heeft recht op een huis. Dat is een fundamenteel bestaansrecht. Leerkrachten, hulpverleners en handhavers zijn van onschatbare waarde. Het is van groot belang dat ook zij in Oegstgeest een woning kunnen vinden.
Ik vind het jammer dat onze samenwerking zo kort heeft geduurd. Ik wens jullie allen heel veel succes met jullie belangrijke taak voor de inwoners van Oegstgeest.'


Progressief Oegstgeest betreurt het opstappen van haar wethouder. "We respecteren haar keuze. We vinden het spijtig, omdat zij betrokken en voortvarend aan de slag ging met de afspraken uit het coalitieakkoord. Onze inzet voor duurzaamheid en sociale betrokkenheid was bij haar in goede hadden", aldus een vanavond afgegeven verklaring.
Progressief Oegstgeest laat overigens weten nog steeds achter het coalitieakkoord, gesloten in juni 2018, te staan. Dit is van belang omdat zij naar alle waarschijnlijkheid graag weer een PrO-wethouder willen leveren, en niet als partij aan de kant gezet willen worden bij het weer compleet maken van het college.

--

Aan het eind van de avond gaf ook burgemeester Emile Jaensch een verklaring op de website van de gemeente Oegstgeest: "Aan het begin van de commissievergadering Ruimte op 10 januari 2019 deelde wethouder Huri Sahin mee dat zij haar functie per direct neerlegt. Zij noemt de norm voor het aandeel sociale huurwoningen bij bouwprojecten als reden voor haar vertrek. Ik betreur het vertrek van Huri Sahin. Zij was als bestuurder zeer betrokken bij haar werk en bij Oegstgeest."

Om kwart over elf lieten ook de coalitie-fractievoorzitters (Melanie van Driel - PrO, Eibertjan van Blitterswijk - CDA en Sven Spaargaren - VVD) van zich horen: "Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de woonvisie als reden. Coalitiepartijen VVD, PrO en CDA danken Huri Sahin voor haar werk en inzet de afgelopen zes maanden om Oegstgeest een mooiere en sterkere gemeente te maken. De partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd gesprekken voeren om te komen tot een geschikte kandidaat-wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden benoemd", aldus het persbericht.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>