Raad van State keurt herstelplan goed - Park Duivenvoorde op oude ASC-terrein kan gebouwd worden - Update met reacties | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Wachten is nu op de omgevingsvergunning en de waterkeur; dan kan er gebouwd worden. | Foto Erik Leest
Wachten is nu op de omgevingsvergunning en de waterkeur; dan kan er gebouwd worden. | Foto Erik Leest (Foto: Erik Leest)
Wonen

Raad van State keurt herstelplan goed - Park Duivenvoorde op oude ASC-terrein kan gebouwd worden - Update met reacties

  Politiek

De woningbouw op het voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordestraat kan beginnen. De Raad van State keurde 15 augustus het gerepareerde bestemmingsplan voor dit woonproject goed. Eerder kraakte de Raad het voorgaande bestemmingsplan. De gemeente had volgens hen een wel erg creatieve boekhouding toegepast om de nadelen van het bouwproject voor de wateroverlast in de buurt weg te poetsen.

Door Adrie van der Wel en Willemien Timmers

Met enkele flinke wijzigingen van het voorgaande plan is de Raad van State nu gerustgesteld. Het nieuwe plan zal de bestaande wateroverlast in de buurt niet verergeren.
De discussie draaide om het regenwater dat moet worden afgevoerd, zodat de buurt geen natte voeten krijgt. De hoeveelheid aan nieuwe bebouwing en straatverharding moet daarom worden gecompenseerd met maatregelen om het regenwater toch goed te laten wegstromen. In het voorgaande plan deed de gemeente wel voorkomen dat die opdracht was gelukt. Maar de gemeente was in de ogen van de Raad wel erg optimistisch geweest. De berekening van de watercompensatie was op een aantal verkeerde uitgangspunten gebaseerd. Daarom stemde de Raad in met de kritiek die was geleverd door veel omwonenden en de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest (SBDO).

Met het nieuwe plan zorgt de gemeente voor minder verharding in het gebied en meer opvang en afvoer van regenwater. Dat gebeurt onder meer door versmalling van de aan te leggen wegen in het gebied, het doortrekken van een sloot, verkleining van bouwmogelijkheden zonder het aantal te bouwen woningen te verlagen en meer groene ruimte langs de wegen.

Volgens de Raad komt de gemeente ook voldoende tegemoet aan de angst van bewoners van de Juffermansstraat. Die zijn bang voor water dat vanaf het nieuwe wijkje naar hun tuinen en het pad daarachter stroomt. Daar komt een opvangbak en een betonnen keerwand. Het water in de tuinen kan ook voldoende wegstromen met die maatregel.

De bezwaarmakers vinden dat ondanks het gerepareerde plan er nog steeds te weinig afvoer voor water is geregeld. De berekening van de watercompensatie deugt in hun ogen niet, omdat niet voldoende is uitgegaan van de mogelijkheid om aan- en bijgebouwen bij de nieuwe woningen te plaatsen.

Maar volgens de Raad valt de berekening wel net gunstig uit, omdat de gemeente er niet van hoeft uit te gaan dat alle bewoners een aanbouw of bijgebouw bij hun woning zullen bouwen.

Reacties

De gemeente Oegstgeest laat op haar website weten blij te zijn met deze uitspraak. "Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, is er duidelijkheid voor alle betrokkenen. Het proces heeft weliswaar langer geduurd dan verwacht, maar we komen met deze aanpassingen beter tegemoet aan de zorgen over waterberging in en om het plangebied.
Uiteraard blijven we in nauw overleg met ontwikkelaar Provast om goede communicatie met alle betrokkenen te waarborgen. Ook praten we na de zomervakantie verder met omwonenden en experts over drainageoplossingen bij het achterpad aan de Juffermansstraat."
Op basis van dit wijzigingsplan kan de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen worden afgegeven. De ontwikkelaar kan dan starten met de voorbereidende werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken.
Ook sportvereniging ASC, die het uitstel maandelijks in zijn portemonnee merkt, is blij met de uitspraak. Mark Melzer: "We zijn formeel geen partij in de procedure, maar we zijn opgelucht dat de uitspraak positief is. Hoe sneller er nu gebouwd gaat worden, hoe beter. We begrijpen de zorg van de omwonenden, want de impact van zo'n plan is groot. Wel hopen we dat nu deze uitspraak er ligt, duidelijk is dat dit plan oké is, en er bij de omgevingsvergunning geen nieuwe bezwaren worden ingediend."
Natuurlijk zijn ook de kopers van de vijftig woningen er gelukkig mee dat er weer beweging in Plan Duivenvoorde zit. "We zijn blij en opgelucht", laat koper Guido van Woerkom weten. Hij legt uit dat het spannende maanden waren, zeker voor diegenen die hun oude huis al hebben verkocht, of al een hypotheek hebben lopen. "Toch zijn we blij met de inzet van de SBDO, want door hen ligt er nu een beter plan op tafel waar iedereen blij mee is. We hopen dat we nu gemeenschappelijk een streep onder alle processen kunnen zetten, en verder kunnen met dit mooie plan."

Guido Frenken, voorzitter van de SBDO, is er blij mee dat blijkt dat de bezwaren die zijn stichting in 2016 al liet blijken over de waterhuishouding in de buurt 'volledig terecht zijn geweest'. "Er is in het nieuwe bestemmingsplan een reusachtige hoeveelheid water bijgekomen. Het originele ontwerp-bestemmingsplan had ruim 1000, het ingediende wijzigingsplan bijna 1200, en het huidige herstel-ontwerp bijna 1500 vierkante meters water."

Nu het gerepareerde bestemmingsplan is goedgekeurd, kan de gemeente ook aan de slag met de omgevingsvergunning en de waterkeur van het hoogheemraadschap. Als ook deze goed worden bevonden, kan er gebouwd worden. Frenken hoopt dat de gemeente hen actief bij het opstellen van de omgevingsvergunning betrekt. "Dat hadden we bij het maken van het bestemmingsplan ook al gevraagd, om de gang naar de rechter te voorkomen. Helaas is ons verzoek twee jaar geleden niet ingewilligd. Nu zouden we graag meepraten over het effect dat de geplande damwanden gaan hebben op de waterhuishouding in de buurt. Volgens de rechter hoort de discussie hierover in deze fase van het proces. Het spaart tijd en geld om er nu samen zo snel mogelijk uit te komen. Het wordt een prachtig nieuw wijkje; laten we samen voorkomen dat er nog meer onnodige vertraging plaatsvindt."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>