Verzet tegen bouwplan ASC-terrein blijft | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De Raad zal nu opnieuw moeten gaan kijken of het rekenwerk van de gemeente klopt. | Foto Willemien Timmers
De Raad zal nu opnieuw moeten gaan kijken of het rekenwerk van de gemeente klopt. | Foto Willemien Timmers

Verzet tegen bouwplan ASC-terrein blijft

  Politiek

Bezwaar tegen woningbouw op zich op het voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordestraat is er niet. Zo betoogde een woordvoerder van de stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest dinsdag 10 juli bij de Raad van State. Maar het gerepareerde bestemmingsplan maakt de bestaande waterproblemen in de buurt alleen maar erger.

Ook buurtbewoners toonden zich bij de Raad allerminst tevreden over de reparatie van het bestemmingsplan voor de bouw van 50 woningen. Die reparatie was nodig nadat de Raad van State vorig jaar een aantal gebreken constateerde. Ze hangen allemaal samen met de waterproblemen, waarvoor de buurtbewoners en de stichting eindelijk een goede oplossing willen.

De reparatie gaat nog steeds uit van hetzelfde aantal woningen dat ontwikkelaar Provast op het ASC-terrein wil bouwen. De gemeente moest heel creatief aan de slag om de hoeveelheid verharding die met de woningbouw wordt toegevoegd, te compenseren met waterafvoerende maatregelen. Of de gemeente daar nu in is geslaagd, zal de Raad van State uitmaken.

Er komen damwanden langs de te verbreden sloot in de Spaargarenstraat. Maar die hebben als nadeel dat ze het grondwater maar beperkt doorlaten. Volgens de gemeente is het effect van de damwanden zeer beperkt. Bovendien kan het grondwater via drainage worden afgevoerd. Maar de buurtbewoners zetten daar dus grote vraagtekens bij.

Daarnaast zien ze dat de oevers sterk worden versmald en dat er van natuurvriendelijk bedoelde oevers weinig meer overblijft. Volgens een van de buurtbewoners is deze ingreep van de gemeente om meer water te kunnen afvoeren via een bredere sloot ten koste van hen gegaan. En niet ten koste van het bouwplan.

Verder wordt er een verkeersmaatregel genomen, waarbij een van de twee geplande ontsluitingswegen wordt opgeofferd. Er komt nu een enkele ontsluitingsweg met twee rijrichtingen. Wat de gevolgen van die verkeersmaatregel zijn, is onduidelijk volgens de bezwaarmakers. Dat zou nog onderzocht moeten worden.

De Raad zal nu opnieuw moeten gaan kijken of het rekenwerk van de gemeente klopt. De raadsvoorzitter constateerde alvast dat het spannend gaat worden. De verhouding tussen verharding door bebouwing en bestrating en ruimte voor waterafvoer is vrij kritiek. De gemeente zou maar net goed uitkomen. Los daarvan is de vraag of de nu genomen maatregelen wel goed zijn overdacht.

De Raad oordeelt over enkele maanden.

(Adri van der Wel)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>