Nieuwe wethouders benoemd - Hart voor Oegstgeest stemt tegen aanstelling Matthijs Huizing | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Wethouders Jan Nieuwenhuis en Matthijs Huizing feliciteren elkaar. Wethouder Huri Sahin kijkt lachend toe. | Foto Willemien Timmers
Wethouders Jan Nieuwenhuis en Matthijs Huizing feliciteren elkaar. Wethouder Huri Sahin kijkt lachend toe. | Foto Willemien Timmers

Nieuwe wethouders benoemd - Hart voor Oegstgeest stemt tegen aanstelling Matthijs Huizing

  Politiek

Tijdens de speciale raadsvergadering van donderdag 14 juni legden Jan Nieuwenhuis (CDA), Huri Sahin (PrO) en Matthijs Huizing (VVD) de belofte voor het ambt van wethouder af. Dit betekent dat het Oegstgeester college na maanden van onderbezetting (Marien den Boer en Wendelien Tönjann namen voortijdig afscheid) eindelijk weer op volle sterkte is.

Helemaal zonder slag of stoot verliep de benoeming van de nieuwe collegeleden niet.
Met name Hart voor Oegstgeest stelde zijn vraagtekens bij de benoeming van Matthijs Huizing. "We hadden graag eerder willen weten dat deze kandidaat werd voorgedragen", sprak fractievoorzitter Frits van Dissel. "Deze kandidaatstelling heeft veel röring in het dorp en de regio gegeven. Ik hoop niet dat we daar veel last van krijgen."
Hij maakte de mening van zijn partij nog eens duidelijk bij het uitspreken van zijn stemverklaring. "Bij de aanstelling van een wethouder er moet geen schijn van belangenverstrengeling zijn. Het is niet verantwoord dat Huizing voorgedragen is. Dit is schadelijk voor het dorp en onze positie in de regio." "Goed bestuur is een integer bestuur", vulde zijn fractiegenote Karin Rosdorff hem aan. Daarna noemde ze een aantal dossiers op waarin Matthijs Huizing als bestuurder van voetbalclub ASC betrokken was. "De negen miljoen garantstelling voor het overbruggingskrediet van de verhuizing van ASC vanuit het dorp naar de Overveerpolder, de procedures die rond het oude terrein van ASC aan de Duivenvoordestraat spelen… het geeft onrust. Wij snappen niets van deze kandidaatsstelling." Dat Huizing straks geen sport en ook niet 'plan Duivenvoorde' in zijn portefeuille heeft, maakte voor de lokale politieke partij niet uit. "Huizing gaat straks wel over financiën en heeft ook te maken met het eventueel ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, die nu over ASC lopen."
VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren kon, ondanks dat er daar in de vergadering in principe geen ruimte voor was, het niet laten de voorgedragen VVD-wethouder te verdedigen. "Het gaat bij nieuwe wethouders om de toekomst. Huizing heeft als voorzitter hard gestreden voor ASC. Hij is een uitstekend bestuurder die kennis en kunde heeft, die op zal komen voor Oegstgeest, en die precies weet hoe het dorp in elkaar zit."
"Het is onhandig dat dit zo gebeurd is", liet Elfred Bus (D66) weten. "Er is veel over de kandidaatstelling van Huizing te doen geweest, waardoor dit een beetje voelt als een valse start."
Bus benadrukte daarnaast het jammer te vinden dat wethouder Huri Sahin (vanwege een zorgsituatie in haar gezin) voorlopig niet in Oegstgeest komt wonen. "Het is belangrijk dat wethouders een band met Oegstgeest opbouwen, en we hechten veel waarde aan het wonen van collegeleden in Oegstgeest. We hebben begrip voor de situatie, maar we willen het wel genoemd hebben."
Burgemeester Jaensch benadrukte dat er voor alle drie de kandidaten inmiddels een speciale VOG (verklaring omtrent gedrag) ligt, waarin tien jaar is teruggekeken naar het gedrag van de beoogd wethouders. "Met de kandidaten is uitgebreid gesproken over relaties, nevenfuncties en gedragscodes."


De twee leden van de fractie van Hart voor Oegstgeest bleven bij hun mening, en stemden tegen de benoeming van Matthijs Huizing als wethouder. Met 15 stemmen voor en 2 tegen kon hij evengoed de belofte afleggen. Huri Sahin en Jan Nieuwenhuis kregen wel de vóórstemmen van alle 17 aanwezige raadsleden.

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>