Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over regionale samenwerking | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: PR

Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over regionale samenwerking

  Politiek

D66

D66 wil een sterk Oegstgeest in de regio. De regionale samenwerking is nu verre van perfect. Onze belangen verdwijnen in een groot vergadercircuit en wij krijgen de rekening.

De slechte financiële positie zorgt ervoor dat de gemeente onder druk staat en we regionale samenwerking moeilijk kunnen vertalen naar kansen voor Oegstgeest.

Afgelopen jaar hebben alle partijen gezegd dat ook fusie geen taboe zou zijn. Nu zetten partijen vol in op zelfstandigheid, niet met een visie op een sterk Oegstgeest maar uit angst voor de kiezer. Zelfstandigheid ten koste van onze inwoners.
Fusie is voor D66 geen doel op zich, maar het beste perspectief. Wel onder strenge voorwaarden: ons dorpse karakter en betrokkenheid van inwoners moeten voorop staan. Daadkrachtig bestuur, goede voorzieningen en regie op onze toekomst. D66 krijgt het voor elkaar!

Elfred Bus


VVD

D66 en Lokaal willen een fusie met Leiden. Samen met Progressief Oegstgeest hebben zij bijna een meerderheid in de raad. De VVD is voor een goede samenwerking met omliggende gemeenten maar tegen een fusie met Leiden.

Oegstgeest werkt al heel veel samen met omliggende gemeenten met o.a. belastinginning (BSGR - 8 gemeenten), veel uitvoerende taken in 'SP71' (4 gemeenten) en zorgtaken (Holland-Rijnland - 14 gemeenten). De VVD wil meer samenwerking met economie en groenbeheer.
Een fusie met Leiden betekent voor u een belastingverhoging OZB van 23%, voor ondernemers (niet-woningen) 100% (zie tarieven Leiden). De schuld van Leiden neemt enorm toe van €2000 naar €5100 per inwoner in 2021 (bron: programmabegroting.Leiden.nl). In Oegstgeest hebben we deze gehalveerd van €4400 naar €2200 per inwoner in 2020. D66 en Lokaal willen fuseren met dit Leiden. Dit is in uw nadeel. De VVD is tegen.

Sven Spaargaren


Progressief Oegstgeest

Progressief Oegstgeest staat voor stevige samenwerking binnen de Leidse Regio.

We laten ons echter niet verleiden tot populistische uitspraken zoals ''wel fusie'' of ''geen fusie''. Daarvoor is Oegstgeest te belangrijk.

Progressief Oegstgeest wil samenwerken vanuit de inhoud, niet de vorm. Zaken als goede zorg, duurzame energie en een goed openbaar vervoer kunnen we als Oegstgeest niet alleen regelen.

Ook het ambtelijke apparaat van Oegstgeest is verweven met dat van onze buurgemeenten. Samenwerking is dus nodig om de gemeente draaiende te houden. Wij willen verder met het 12-puntenplan - breed gedragen in raad en regio - als basis voor verdieping van regionale samenwerking.

Blind inzetten of een fusie of geen fusie met Leiden is echter botte verkiezingsretoriek die haar doel voorbij schiet; goed bestuur.


Melanie van Driel


Hart voor Oegstgeest

Fusie: nee, samenwerken: ja.

Oegstgeest blijft zelfstandig. De getoonde bestuurskracht bewijst dat we dat verantwoord kunnen; knelpunten moeten lokaal worden opgelost en dat kan met samenwerken.

Op enkele beleidsterreinen kan verdere regionale bundeling van krachten goed zijn. Bijvoorbeeld duurzaamheid, economie, bereikbaarheid en gezonde en vitale leefomgeving, en dan staat de inhoud voorop. Voor in ieder geval financiën, wonen en groen blijven we baas in eigen huis.

Overhevelen van taken naar de gemeenten gaat verder. De Omgevingswet komt eraan met wijzigingen ten opzichte van de Wet Ruimtelijke Ordening. We moeten ons hierop terdege voorbereiden op basis van gelijkwaardigheid en zelfstandigheid, dus met eigen beslissingsbevoegdheid en regie. Belangrijk blijft dat het bestuur dicht bij de inwoners staat. Samenwerken begint 'van onderaf', en wordt niet 'van boven' opgelegd.


Frits van Dissel


CDA

Het CDA is voor betere samenwerking en niet voor fusie. Wij kiezen voor een betrokken gemeente die haar inwoners kent en bereikbare volksvertegenwoordigers.

Toen het CDA vier jaar geleden in het college verantwoordelijkheid nam voor de toekomst van Oegstgeest stond het dorp er financieel-bestuurlijk niet goed voor. We geloofden dat het mogelijk moest zijn om een zelfstandige gemeente te blijven, mits we orde op zaken konden stellen. Dat is gelukt.

Het CDA wil dat Oegstgeest zelf blijft beslissen over essentiële zaken voor onze leefomgeving, zoals wonen, groen, sportvoorzieningen en zorg in de buurt.

Tegelijkertijd kiest het CDA voor meer en betere samenwerking met de Leidse regio om tot oplossingen te komen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en economie. De krachten op dit soort thema's bundelen is goed voor de regio én voor Oegstgeest. Stem daarom 21 maart CDA!

Eibertjan van Blitterswijk


Lokaal

LOKAAL is voorstander van een krachtige Leidse regio met daarbinnen een stevige stem voor Oegstgeest.

Er komen grote uitdagingen op onze gemeente af. In veel gevallen overschrijden die de gemeentegrenzen. Oegstgeest is te klein om die uitdagingen zelfstandig aan te gaan. Op dit moment heeft Oegst­geest weinig invloed binnen de samenwerkingsverbanden waarin ze deelneemt. De afstemming laat veel te wensen over. Door koste wat kost zelfstandig te willen blijven, komt het voorzieningenniveau in Oegst­geest onder druk te staan. Dat hebben we de afgelopen jaren zien gebeuren.
LOKAAL is vóór een fusie van de gemeenten in de Leidse regio. Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest vormen één groot aaneengesloten stedelijk gebied. De vijf gemeenten lopen elkaar nu vaak voor de voeten: er zijn vijf burgemeesters, vijf colleges en vijf gemeenteraden. De Leidse regio moet als één gebied bestuurd worden. Daarmee verandert er niets aan de identiteit van Oegstgeest.

Eelke van den Ouweelen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>