Partijen in verzet tegen toenemende overlast Schiphol | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Alle partijen, behalve de VVD, spreken de ambitie uit om de overlast terug te dringen of meer overlast te voorkomen. | Foto Pixabay
Alle partijen, behalve de VVD, spreken de ambitie uit om de overlast terug te dringen of meer overlast te voorkomen. | Foto Pixabay (Foto: pr. / pixabay.com)

Partijen in verzet tegen toenemende overlast Schiphol

  Politiek

Vrijwel alle Oegstgeester politieke partijen verwachten dat de overlast van vliegtuigen in de gemeente gaat toenemen als het gemeentebestuur niet actief in verzet komt. Deze partijen spreken de ambitie uit om de overlast terug te dringen of meer overlast te voorkomen. Eén partij heeft helemaal geen aandacht voor de vlieghinder of de te verwachten toename van overlast, en dat is de VVD. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Oegstgeest Zonder Vlieghinder naar de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Oegstgeest.

Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente Oegstgeest zich 'intensief verzet tegen de groeiende overlast van Schiphol'. De groei van Schiphol geeft D66 'reden tot zorg over het verslechteren van luchtkwaliteit en de toename van geluidsoverlast'. De partij wil dat Oegstgeest samen met andere gemeenten en de provincie optrekt om extra overlast te voorkomen. Hart voor Oegstgeest vindt dat geprobeerd moet worden om de toenemende overlast van Schiphol van vooral nachtvluchten terug te dringen. Hart voor Oegstgeest is daarom tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan.
Het CDA zegt zich te realiseren dat Schiphol onze regio veel welvaart brengt. 'Maar dat betekent niet dat de gemeente niet voor de belangen van haar inwoners hoeft op te komen. Dit is des te belangrijker vanwege de groeiambities die Schiphol heeft.' Lokaal Oegstgeest constateert dat van eerdere beloofde hinderbeperking weinig terecht is gekomen. 'Een kritische houding is noodzakelijk, zeker nu diverse partijen het aantal vluchten willen laten toenemen boven de nu maximaal toegestane 500.000 vluchten uit het Aldersakkoord.'

Het CDA is de enige partij die concrete maatregelen benoemt: het gemeentebestuur moet zorgen voor het strikter handhaven van bestaande normen, het zo hoog mogelijk aanvliegen van vliegtuigen, het zoveel mogelijk gebruiken van de glijvlucht en het minimaliseren van het aantal nachtvluchten. D66 is de enige partij die het belang inziet van voldoende en betrouwbare metingen. De partij wil meer meetapparatuur van Oegstgeest en gemeenten in de regio.
Lokaal Oegstgeest spreekt zich als enige uit over door de provincie Zuid-Holland vastgesteld beleid dat beoogt de luchtvaartsector te vrijwaren van extra kosten als er extra planologische ruimte beschikbaar komt voor woningbouw. Kopers van nieuw te bouwen huizen worden hiermee verplicht een bepaling in het koopcontract te tekenen die Schiphol vrijwaart van aanspraken. Lokaal Oegstgeest vindt dit niet in het belang van Oegstgeest en is daar om die reden geen voorstander van.

De duidelijk geformuleerde ambitie om vlieghinder in Oegstgeest terug te dringen of meer overlast te voorkomen, is een opvallende positieverandering ten opzichte van vier jaar geleden. Toen was D66 de enige partij die zich duidelijk over het beperken van geluidhinder uitsprak. Behalve de VVD liet in 2014 ook het CDA zich met geen woord uit over problemen als gevolg van het vliegverkeer boven Oegstgeest. De gemeente ligt onder één van de drukste aanvliegroutes naar Schiphol. Uit ander onderzoek van Oegstgeest Zonder Vlieghinder blijkt dat veel overkomend vliegverkeer ruim voor de landing nodeloos laag komt overvliegen, waardoor de geluidsoverlast langer duurt: "Door dit werk hebben wij eveneens kunnen vaststellen dat geluidsbelasting gemeten moet worden en dat de berekende waarden die op dit moment gehanteerd worden, niet kloppen met de werkelijkheid! Dit is een issue dat al jaren speelt tussen Schiphol en de bewoners van deze regio. OZV spant zich voortdurend in om dit onder de aandacht te brengen van relevante partijen. Kortom, het is van groot belang dat de politieke partijen duidelijk stelling nemen tegen de overlast van vliegtuigen in de regio, zodat de ter zake bevoegde instanties in actie zullen moeten komen."

Nadere informatie: www.vlieghinder-oegstgeest.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>