Gemeenteraad tegen rigoureus kapbeleid | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De klachten van bewoners komen goed aan; raadsleden kwamen naar de Poelsteeg om stop te controleren.| Foto: Wil van Elk.
De klachten van bewoners komen goed aan; raadsleden kwamen naar de Poelsteeg om stop te controleren.| Foto: Wil van Elk. (Foto: Wil van Elk)

Gemeenteraad tegen rigoureus kapbeleid

  Politiek

Genoeg is genoeg. Er mogen geen bomen meer gekapt worden in het dorp. Eerst moet er een bomenbeleidsplan opgesteld worden. De gemeenteraad nam deze motie donderdag 22 februari aan. Hiermee gaf de raad de opdracht aan wethouder Jos Roeffen om alle kapactiviteiten te staken. De wethouder legde deze motie echter naast zich neer; de volgende dag al werden veel van de 358 bomen langs het Meijerspad gekapt.

De politieke partijen, die de motie 'Kappen met kappen' indienden, waren PrO, Lokaal, CDA, D66 en VVD. Raadslid Gerlof Kruidhof (PrO) hekelde de grootschalige kappraktijken, die nu door het hele dorp plaatsvinden. "Onderhoud van het groen kan op vele manier gebeuren, maar met het weghalen van alle bomen wordt de meest rigoureuze manier gekozen.'' Eerst moet er een bomenbeleidsplan opgesteld worden en tot die tijd mogen er geen kapvergunningen meer afgegeven worden, voor bomen die op gemeentelijke grond staan, zo maakten de raadsleden duidelijk. Raadslid Marlène Simoons (D66): "We zijn met een groot kapsysteem bezig, terwijl het bomenbeleid nog moet worden vastgesteld. Ik kan er weinig begrip voor hebben.''

Wethouder Jos Roeffen gaf toe, dat er een 'kaalslag' plaats vindt, maar dat het niet zo is, dat alle bomen weg gaan. Dat er nu allerlei bomen horizontaal gesnoeid worden, komt door besluiten over bouwmogelijkheden, die de gemeenteraad in voorgaande jaren gedaan heeft. Volgens Roeffen is er genoeg overleg geweest met omwonenden op plekken waar bomen zijn weggehaald. Raadslid Van Dillen (CDA) was het hier niet mee eens en ze noemde als voorbeeld de kap van alle bomen rond de Tromplaan. "Terwijl op een inspraakavond is gezegd, dat alleen de zieke bomen gekapt zouden worden.'' De wethouder gaf hierop aan, dat bomen soms ook weggehaald worden, vanwege 'worteldruk', waardoor stoeptegels scheef komen te liggen.

Roeffen liet weten, dat alle bomen, waarvoor al een kapvergunning is afgegeven, toch gekapt mogen worden. "De Voscuyl is een project waarvan we weten dat het er aankomt, maar ook zijn er een aantal herstructureringsprojecten.'' Het bleken profetische woorden, want de volgende dag al werden met een elektrische zaag een groot deel van de 358 bomen langs het Meijerspad gekapt. Voor de gemeenteraadsleden bleek dit de druppel te zijn, die de emmer deed overlopen. Maandag 26 februari kwamen de politici van D66, PrO, CDA en Lokaal om te protesteren tegen de bomenkap. De machines, die kort daarvoor nog volop bezig waren, dropen af. Wethouder Roeffen was uitgenodigd om ook aanwezig te zijn, zo liet Eelke van den Ouweelen (Lokaal) weten. Maar Roeffen kwam niet. "Het is jammer, dat er geen raadsvergadering meer is voor de gemeenteraadsverkiezingen, anders hadden we een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Roeffen'', zo stelde raadslid Ria Pasterkamp (PrO) furieus.

Eibertjan van Blitterswijk (CDA): "Het is afschuwelijk om deze bomen te zien. Het moet nu stoppen. We hebben geen idee wat er gebeurt! De bomen kun je niet meer terugzetten, als ze eenmaal omgehakt zijn.'' Mogelijk komt er nog een ingelaste raadsvergadering vóór woensdag 21 maart.

(Joep Derksen)

Lees meer in de Oegstgeester Courant van 28 februari 2018.

Een filmpje over het protest is te zien op het YouTubekanaal van Joep Derksen:


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>