Besluitvorming plannen Nieuw-Rhijngeest Zuid door de raad over gemeenteraadsverkiezingen heen getild | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl

Besluitvorming plannen Nieuw-Rhijngeest Zuid door de raad over gemeenteraadsverkiezingen heen getild

  Politiek

In 2008 heeft gemeente Oegstgeest met Universiteit Leiden, in aanvulling op de bestaande afspraken in de zogenaamde Knoop Leiden West, een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het gebied Nieuw-Rhijngeest Zuid. Omdat deze fase na al die jaren nu eindelijk dichtbij komt, wilde verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen graag dat de gemeenteraad in de komende raadsvergadering de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan zou goedkeuren.In de vergadering van de Commissie Ruimte, afgelopen donderdag 8 februari, bleek echter dat geen van de partijen het stuk in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode wil behandelen. De nieuwe gemeenteraad zal zich opnieuw over het plan van aanpak moeten buigen.

In de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid wordt onder andere gesproken over 'maximaal 400 woningen', een 'sloepenhaven met circa 60 ligplaatsen', en het bouwen van twee 'hoogteaccenten van maximaal 40 meter'.
De raadsleden waren niet te spreken over de nota. Bovendien zou de eerdergenoemde overeenkomst uit 2008 (die enkel als grote stapel hard-copy in te zien is, zo bleek uit reacties van raadsleden) op een aantal punten verschillen. "Het is ondoenlijk alle juiste gegevens te verzamelen", aldus Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest). Zo was er veel verwarring over de hoeveelheid sociale woningen, en of deze woningen alleen voor studenten gebouwd zullen worden.
"De kaders moeten steviger", was de meest gehoorde opmerking. Ook maken velen zich zorgen over hoe de 'hoogteaccenten' van twaalf verdiepingen uiteindelijk zullen uitpakken. Gerlof Kruidhof (Progressief Oegstgeest). "Het plan is tien jaar oud. Inmiddels is er veel veranderd. Ga nu eerst weer eens om de tafel met de universiteit om het geheel opnieuw tegen het licht te houden."
Arne-Jan Vos (D66): "Het is beter te praten over een uitgebreider, en duidelijker geformuleerd stuk." "De nota is de basis", sprak ook Eelke van den Ouweelen (Lokaal). "Die moet duidelijk zijn. We kunnen dit document vol onduidelijkheden niet nu goedkeuren en dan verderop in de tijd alles alsnog regelen."
Wethouder Jos Roeffen reageerde enigszins wrevelig op alle kritische reacties. "Dit gaat over de uitgangspunten, de bestemmingsplannen komen straks nog nadrukkelijk aan bod. Dan kunt u ook nog reageren."
Hij kreeg zijn raad evenwel niet mee. Pas na de verkiezingen zullen er knopen worden doorgehakt. Wethouder Roeffen liet wel weten binnenkort weer met de Leidse Universiteit een overleg te hebben over het bouwplan.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>