Lijsttrekkers stellen zich voor | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: PR

Lijsttrekkers stellen zich voor

  Politiek

Zes politieke partijen doen in Oegstgeest mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart: D66, VVD, Progressief Oegstgeest, Hart voor Oegstgeest, CDA en Lokaal. Op deze pagina stellen de lijsttrekkers zich voor aan de kiezers, en vertellen ze in het kort wat zij willen voor Oegstgeest.

Elfred Bus

Leeftijd: 42 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd en 4 kinderen
Beroep: IT Management bij de Haagse Hogeschool
Politiek actief sinds: 1996
Woont in Oegstgeest sinds: 2010

"Goede zorg en duurzaamheid op 1. Ik zet me in voor een groen Oegstgeest met een stevige stem in de regio, zodat we samen met u onze voorzieningen kunnen versterken."

Ik ben Elfred Bus, lijsttrekker voor D66 Oegstgeest, en woon met mijn gezin in Haaswijk. De afgelopen vier jaar was ik woordvoerder zorg, jeugd, sport en onderwijs. Energie krijg ik van alle contacten in het dorp en van een stevig debat in de politieke arena. Ik neem graag het initiatief om de verbinding te maken met de andere politieke partijen en onze partners in de regio, maar vooral ook met iedereen die actief aan de slag is voor Oegstgeest. Met recent resultaten rond het sportpark de Voscuyl, de regionale samenwerking voor de Jeugdzorg en het Dorpscentrum.

D66 staat open voor samenwerking, maakt werk van duurzaamheid, goed onderwijs en goede zorg. Zaken die we samen met onze inwoners oppakken. Dit laatste blijkt voor de gemeente nu niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld bij de samenwerking met de sportverenigingen of de inbreng van inwoners voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas. D66 waardeert de vele initiatieven van inwoners en organisaties. We staan voor een open gesprek, eerlijk over de uitdagingen die er zijn in Oegstgeest.

#Oegstgeestaanzet


Sven Spaargaren

Leeftijd: 48 jaar
Burgerlijke staat: dochter en zoon
Beroep: vermogensadviseur
Politiek actief sinds: 2010
Woont in Oegstgeest sinds: 2007

Opgegroeid tussen de bloemen. Mijn ouders hadden een kwekerij achter het ouderlijke huis. Van jongs af aan werd je geleerd; 'niet praten maar doen'. De handen uit de mouwen. En voorzichtig omgaan met je geld. Zoals je dat ook van een gemeente mag verwachten. Zo niet in Oegstgeest. In 2007 verhuisde ik naar Oegstgeest. De gemeenteschuld liep toen al hard op. Met mijn financiële achtergrond wilde ik daar een bijdrage aan leveren. Wat ik sinds 2010 doe. Daarnaast speel ik nog hockey bij LOHC.

De afgelopen vier jaar hebben we als VVD, als coalitiepartij, onze verantwoordelijkheid genomen voor ons dorp. Het zwembad hebben we open weten te houden, de schuld is nagenoeg gehalveerd. De komende jaren willen we de schuld verder verlagen zodat we onze mooie voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven betalen. D66 en Lokaal willen een fusie met Leiden, de VVD wil dat niet.
Oegstgeest is een geweldige gemeente om te wonen, te werken en te leven. We zijn nr 9 beste woongemeente, nr 10 meest duurzame gemeente. De VVD wil dit graag behouden en beschermen. En meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. Het Europees Medicijn Agentschap komt naar Nederland. Met het Bio-sciencepark, tweetalig onderwijs en nieuwbouwwoningen in onze gemeente hebben we als VVD gevraagd Oegstgeest te promoten i.s.m. Leiden. Dit betekent banen en welvaart. Zo kan Oegstgeest een topgemeente blijven!


Melanie van Driel

Leeftijd: 25 jaar
Burgerlijke staat: woont samen
Beroep: Docent Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Politiek actief sinds: 2010
Woont in Oegstgeest sinds: 2017

Als lijsttrekker van PrO sta ik voor een sociale, duurzame en open gemeente. Sociaal voor mensen met een klein huishoudpotje, kinderen die dreigen op te groeien in armoede, ouderen met groeiende zorgbehoeften, maar ook voor sociale voorzieningen, zoals sport, onderwijs en vrijetijdsbestedingen die een bindmiddel zijn voor de samenleving. Duurzaam voor een actief gemeentebeleid gericht op hernieuwbare energie, het verkleinen van de afvalberg en het koesteren en vergroten van onze groenvoorzieningen. Open voor een transparant gemeentebestuur met een constructieve houding richting onze samenwerkingspartners in de Leidse regio. Ik kijk ernaar uit om mij hier de komende jaren, samen met u – en met de andere politieke partijen in Oegstgeest -, hard voor te maken.
Op mijn achttiende werd ik lid van Groenlinks, en sindsdien heb ik mij altijd ingezet voor de partij, binnen verschillende functies, maar altijd met als doel om een betere leefwereld te creëren voor de mensen in mijn omgeving, zonder daarbij te kijken naar mijn eigen belang. Ik ben erg blij dat binnen Oegstgeest de Progressieven - GroenLinks, de PvdA en onafhankelijke leden - zichzelf hebben verenigd om zoveel mogelijk te bereiken voor de inwoners van de gemeente. Samen staan we sterker, en kunnen we het verschil maken!


Frits van Dissel

Leeftijd: 65
Politiek actief sinds: 1986 (propaganda en campagne, commissielid, steunfractielid, raadslid en lid van het presidium en nu fractievoorzitter en lijsttrekker)
Woont in Oegstgeest sinds: 1986

Hart voor Oegstgeest is hard nodig.

Als geen andere partij komen wij op voor alle inwoners en het behoud van al het fraais dat Oegstgeest eigen is: het groen, de ruimte, de voorzieningen en zelfbestuur. Dat doen we al 25 jaar en dat doen we nog steeds:

• 1994 veranderingen in de bestuurscultuur. Inwoners op de eerste plaats en oog voor het dorpse karakter.

• 2005: met hart voor Oegstgeest willen we de balans van groen, water en bebouwing in stand houden. Dat heeft geleid tot de opstelling van de 'Structuurvisie', die nog steeds een belangrijke maatstaf is voor alle ontwikkelingen en een goede basis voor de komende omgevingsvisies.

• 2012: Ten tijde van de crisis en de oplopende schulden kwam Hart voor Oegstgeest (toen nog Leefbaar Oegstgeest) met vergaande ideeën om de financiën onder controle te brengen. Noodzakelijke maatregelen om de basis op orde te stellen. Moeilijk en ondankbaar, maar hard nodig.

• 2015: Hart voor Oegstgeest is nog steeds hard nodig:
Leiden kijkt met argusogen naar onze gemeente en ziet noodzaak om te fuseren. Wij niet, wel willen we meer en beter samenwerken. Met Hart voor Oegstgeest hebben we aangetoond dat er niets mis is met de zelfstandigheid van ons dorp.

Hart voor Oegstgeest is hard nodig!
fusie: nee, samenwerken: ja


Eibertjan van Blitterswijk

Leeftijd: 31 jaar
Burgerlijke staat: getrouwd met Ingje
Beroep: Bestuurskundige, gespecialiseerd in communicatie en public affairs
Politiek actief sinds: zijn 18de (2005)
Woont in Oegstgeest sinds: zijn geboortedag


We wonen in een mooi dorp, vindt u ook niet? Ik ben opgegroeid in Haaswijk, woon met Ingje in de Zeeheldenbuurt en in de zomer verhuizen we naar ons huis-in-aanbouw in Nieuw-Rhijngeest. Oegstgeest is groen, heeft karakter. Steden, strand en polders zijn vlakbij. Onze kinderen mogen rekenen op goed onderwijs en een veilige omgeving. De zorg- en sportvoorzieningen zijn van hoge kwaliteit. Honderden vrijwilligers bij sportverenigingen, Dorpscentrum, Van Wijckerslooth, Radius, kerken, SOEK en talloze andere organisaties en burgerinitiatieven zetten zich elke week in om van Oegstgeest ons dorp te maken. Hoe zorgen we ervoor dat het hier over tien, twintig jaar net zo fijn wonen is als nu? Dát is de kern van onze opdracht; samen werken aan een dorp dat morgen beter en sterker is dan vandaag.

Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. De gemeenteschuld is gehalveerd. We investeerden in sport, zorg, groen en (verkeers)veiligheid. Oegstgeest staat er beter voor dan vier jaar geleden. Maar het werk is nog niet af. Het is mijn missie om samen te blijven werken aan een dorp dat we door willen geven. Dat betekent: betere en betaalbare zorg, financiën verder op orde brengen, steun voor (sport)verenigingen, initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers, meer groen, betere samenwerking in de Leidse Regio zonder te fuseren, woningen voor senioren en middeninkomens, eenzaamheid aanpakken en verstandig afvalbeleid voeren.


Eelke van den Ouweelen

Leeftijd: 46 jaar
Burgerlijke staat: ongehuwd, heb twee dochters van 2 en 4
Beroep: bestuurskundige
Politiek actief sinds: 2010
Woont in Oegstgeest sinds: 2006


Mijn naam is Eelke van den Ouweelen. Ik ben geboren en getogen in Leiden en woon sinds 2006 met veel plezier in Oegstgeest. Ik ben bestuurskundige en ben vader van twee prachtige dochtertjes.
Van 2010 tot 2014 zat ik als eenmansfractie in de raad. Bij de afgelopen verkiezingen behaalde LOKAAL twee zetels. Na de verkiezingen willen we graag deelnemen aan de nieuwe coalitie. Wij zijn van mening dat Oegstgeest beter kan. LOKAAL zet zich in voor een bestuur dat transparantie, openheid en actieve politiek als uitgangspunten heeft. De gemeentelijke politiek is er voor de burgers, niet andersom.
LOKAAL is voor een samengaan van de gemeenten in de Leidse regio. Voor veel van de opgaven die op ons afkomen is Oegstgeest een maatje te klein. De Leidse regio is één stedelijk gebied met 5 besturen. Terwijl burgers en bedrijven zich voortdurend over de gemeentegrenzen heen bewegen, lopen de 5 gemeenten in de Leidse regio elkaar vaak politiek en bestuurlijk voor de voeten. De inzet van LOKAAL is om een duidelijke stip op de horizon te zetten voor het samengaan van de gemeenten in de Leidse regio. Vind u dit ook een goed idee? Dan moet u zeker op ons stemmen!<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>