'Overlast van Schiphol weg-definiëren is onbehoorlijk' | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Nachtvluchten naar Schiphol vliegen ook over Oegstgeest.
Nachtvluchten naar Schiphol vliegen ook over Oegstgeest. (Foto: Screenshot)

'Overlast van Schiphol weg-definiëren is onbehoorlijk'

  Politiek

In de vergadering van burgemeester en wethouders van vorige week, werd de beleidsregel 'Wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol' besproken. Het college zal de gemeenteraad voorstellen om deze nieuwe beleidsregel vast te stellen.

De 20 Ke-contour (Ke is een eenheid voor vliegtuiggeluid) omsluit het gebied waarbinnen de geluidbelasting 20 Ke en hoger is. Namelijk 20 Ke op de rand van dat gebied, oplopend tot 65 Ke dicht bij het vliegveld. De gemeente Oegstgeest ligt pal onder de vaste naderingsroute naar de Kaagbaan, en dus hebben inwoners vaak last van vliegtuiglawaai. Deze baan verwerkt overigens ongeveer een derde van het totaalaantal vliegtuigen en heeft ook nachtvluchten.

De gemeenteraad zal zich over deze nieuwe beleidsregel moeten buigen. De regel komt voort uit bestuurlijk afspraken die zijn gemaakt tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de luchtvaartsector, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de betreffende gemeenten.

In de verordening worden bestuurlijke afspraken gemaakt, waarin de verschillende gemeenten zich bij het maken van bestemmingsplannen realiseren dat ze vlakbij Schiphol liggen. Ook nemen zij het op zich om nieuwe bewoners over Schiphol te informeren en klachten af te handelen. Interessant is het punt in de beleidsregel waarin de gemeenten aangeven de luchtvaartsector te vrijwaren van 'extra kosten als gevolg van extra planologische ruimte die wordt geboden'.

Inspraak

Specialist en Oegstgeestenaar Matt Poelmans, tevens bewonerslid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), legt uit wat deze afspraak inhoudt, en waarom hij vindt dat de Oegstgeester gemeenteraad niet met deze regel in moet stemmen.

"Als er langs je huis een weg wordt aangelegd, heb je recht op inspraak. Bij wegen in de lucht ligt dat veel gecompliceerder." Poelmans vertelt uit dat Europa aan een gezamenlijk luchtruim werkt, de Single European Sky, en dat daardoor het luchtruim voor een deel heringericht zal worden. "Het is van belang dat we vanaf het begin hierbij zijn. Diverse partijen willen het aantal vluchten op Schiphol, dat nu via het Alders-akkoord op maximaal 500.000 per jaar is vastgesteld, laten toenemen. Een extra reden om de groei te beperken zijn de veiligheidsrisico's in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij stelden vast dat Schiphol nu niet verder mag groeien, maar in de toekomst zal dat vast veranderen, omdat de druk om Schiphol ruim baan te geven groot is. Naast veiligheid zijn voor ons de gezondheidsaspecten en de geluidsoverlast ook erg belangrijk. Ondanks landelijke afspraken om de groei van Schiphol af te remmen is de overlast (vliegtuigherrie, luchtvervuiling, slaapverstoring) alleen maar toegenomen. Van de beloofde hinderbeperking (via slimme routes, geluidsarme landingen, afname nachtvluchten, stille vliegtuigen, uitplaatsing van vakantievluchten) is weinig terecht gekomen."

Niet kunnen klagen

Terug naar de beleidsregel 'Wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol'. "Omdat bouwen onder luchtvaartroutes problemen geeft, maar de woningen volgens de gemeenten tòch nodig zijn, moest er een oplossing komen. Wat er nu gebeurt, is dat kopers van huizen worden verplicht een bepaling in het koopcontract te ondertekenen dat zij op hoogte zijn van de geluidsbelasting ter plaatse, dat geldt voor nu en in de toekomst, en zo niet meer kunnen klagen over overlast, of vragen om compensatie op bijvoorbeeld het gebied van isolatie. Hiermee zorgen gemeenten ervoor dat de luchtvaartsector geen schadeclaims aan zijn broek krijgt, of verzoeken om routeverlegging. De gemeenten wilden immers bouwen, en zij handelen alle klachten af. Ik vind deze manier van problemen oplossen niet deugen. Het probleem van vliegtuigoverlast wordt ontkend, weg gedefinieerd, omdat alle nieuwe bewoners hun recht op klagen hebben verloren. Dit is onbehoorlijk. Dit gaat zelfs zo ver dat ook bij de verkoop van een dergelijk nieuw huis, het gaat om huizen gebouwd vanaf 2018, middels een kettingbeding de 'anti-klaag-clausule' moet worden opgenomen. Doet men dit niet, dan krijgt men een boete van 100.000 euro"

Poelmans betoogt dat op deze manier 'spook-gehinderden' worden gecreëerd: Mensen die wel hinder ervaren, maar niet mogen klagen omdat ze 'willens en wetens' in een overlastgebied zijn gaan wonen.

Het ORS-lid zou het beter vinden als 'geluidsbelaste huizen' niet gebouwd zouden worden. "Dat helpt ook om de ongebreidelde groei van de Randstad te beperken." Bovendien maakt hij zich sterk voor nieuwe plannen, zoals uitbreiding van Lelystad Airport en het nadenken over een luchthaven in zee.

Op 6 februari wordt het voorstel in de gemeenteraad behandeld.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>