Kamervragen over gemeentelijke herindeling | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De mate van regionale samenwerking lijkt ook inzet te worden van de komende verkiezingen. | Archieffoto W. Timmers
De mate van regionale samenwerking lijkt ook inzet te worden van de komende verkiezingen. | Archieffoto W. Timmers

Kamervragen over gemeentelijke herindeling

  Politiek

Over de zelfstandigheid van Oegstgeest wordt deze weken weer veel geschreven en gediscussieerd. De mate van samenwerking met regiogemeenten lijkt ook inzet te worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dat de discussie weer is opgelaaid komt ook omdat de provincie in december haar visie heeft gegeven op het proces van samenwerking in de Leidse Regio. Daarbij heeft zij gesteld dat een intensieve samenwerking noodzakelijk is om de gezamenlijke opgaven aan te kunnen en dat de regio daar na de gemeenteraadsverkiezingen echt stappen in moet zetten. Als de gemeenten daar niet uitkomen, dan gaat de provincie ingrijpen, als het moet met gemeentelijke herindeling.
Het Leidsch Dagblad schreef er al een artikel met de titel 'Provincie dreigt met gedwongen herindeling Leidse regio' over. Naar aanleiding van dit artikel heeft CDA-kamerlid Harry van der Molen vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gemeentelijke herindeling in de Leidse regio. Hij vraagt onder andere: "Wat vindt u van het ondubbelzinnige dreigement van de provincie dat zij zal ingrijpen als het de gemeenten niet lukt om er gezamenlijk uit te komen, mede gelet op de inzet van de gemeenten om na de raadsverkiezingen uitvoeringsafspraken te maken?"
Bij de discussie over herindeling is één aspect onderbelicht gebleven en dat is dat er sinds een paar maanden een nieuw regeerakkoord is dat ook iets zegt over gemeentelijke herindeling. Daar staat namelijk dat 'een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken'. De minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (overigens oud-Oegstgeestenaar) heeft toegezegd dat zij na de zomer een visie van het Kabinet aan de Tweede Kamer zal sturen hoe zij met die passage uit het Regeerakkoord wil omgaan. Bovendien willen gemeenten, provincies en waterschappen een bestuursakkoord met het rijk sluiten waarin thema's uit het regeerakkoord nader worden uitgewerkt. Een betrokken Oegstgeestenaar: "Het is daarom zacht gezegd 'onhandig' dat de provincie dat niet afwacht en nu doorzet terwijl we weten dat de 'spelregels' gaan veranderen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>