Hart voor Oegstgeest stelt verkiezings-programma en kandidatenlijst vast | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De Top-6 van de Hart voor Oegstgeest kandidatenlijst. | Foto PR
De Top-6 van de Hart voor Oegstgeest kandidatenlijst. | Foto PR (Foto: PR)

Hart voor Oegstgeest stelt verkiezings-programma en kandidatenlijst vast

  Politiek

De leden van Hart voor Oegstgeest (HvO) hebben op de ALV van afgelopen week twee belangrijke stappen gezet met de vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het verkiezingsprogramma beslaat slechts vier pagina's en bevat toch alle uitgangspunten van Hart voor Oegstgeest.
Belangrijke vertrekpunten zijn: het belang van de burgers staat centraal, regionale samenwerking maar geen fusie, minder schulden, meer woonruimte voor ouderen en jongeren, behoud van het dorpse karakter en het groen en geen windmolens in of vlak bij het dorp.

Veel leden van HvO hadden de moeite genomen met kritische en opbouwende suggesties het programma verder aan te vullen. Unaniem was de vergadering het erover eens dat voor Hart voor Oegstgeest de zelfstandigheid van onze gemeente de kern van ons programma is.
Hart voor Oegstgeest wil het dorpse karakter van Oegstgeest niet alleen behouden, maar ook versterken. Met een goede balans tussen het groen, het water en bebouwing. "Wij willen voorzieningen voor iedereen, van jong tot oud. Wij hebben er samen met onze coalitiepartners hard aan gewerkt de schuldenlast terug te brengen van 100 naar 50 miljoen euro. Deze dalende lijn willen wij ook voor de komende vier jaar vasthouden."
Hart voor Oegstgeest wil geen fusie, wel intensief samenwerken in de regio: effectief en vooral op uitvoeringstaken. Betrokkenheid en inbreng van onze burgers staat bij Hart voor Oegstgeest hoog in het vaandel, daarom moet de gemeente hen ook goed en tijdig een terugkoppeling geven wat met de inbreng is gedaan.
Tijdens de vergadering werd Frits van Dissel bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker en werd tevens de kandidatenlijst met twaalf kandidaten voor de verkiezingen vastgesteld.
De top zes van Hart voor Oegstgeest: 1. Frits van Dissel, 2. Karin Rosdorff, 3. Jaap van den Broek, 4. Cocq Ouwerkerk, 5. Raha Roshan en 6. Maarten van Tol.
www.hartvooroegstgeest.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>