'Een meubelstuk vertrekt' | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl

'Een meubelstuk vertrekt'

  Politiek

• Afscheid van Wendelien Tönjann

VVD-Wethouder Wendelien Tönjann neemt deze maand afscheid van het gemeentehuis van Oegstgeest omdat zij per 1 december aan de slag gaat als directeur bij het Congres- en Studiecentrum van de VNG.Op donderdag, 30 november is er een van 17.00 tot 18.30 uur een openbare afscheidsreceptie in Kasteel Oud-Poelgeest.

Tijdens haar laatste raadsvergadering op 23 november, (Tönjann was zeven jaar raadslid en bijna acht jaar wethouder), werd uitgebreid afscheid van haar genomen.
Burgemeester Emile Jaensch gaf aan haar te zullen gaan missen. "Ik weet hoe belangrijk jij het vindt dat de raad, maar ook het college, een afspiegeling is van Oegstgeest. Die afspiegeling in het college wordt erg scheef, nu jij als enige vrouw vertrekt, en enkel mannen achterlaat." Jaensch liet weten haar eigenschap niet van spelletjes te houden, erg gewaardeerd te hebben. "Je bent geen geboren pokeraar, maar van je gezicht is je mening duidelijk af te lezen."

De fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, Tim van Tongeren, hield een hilarisch studentikoze speech, en wenste haar veel succes als 'commissaris feesten en partijen' bij de VNG. "Je bent echt een heel leuk mens om mee om te gaan. We gaan jou, en je bulderende lach, heel erg missen."
Eibertjan van Blitterswijk (CDA) sprak vanwege de lange staat van dienst van Tönjann over 'een meubelstuk dat vertrekt'. "Je hebt je gepassioneerd ingezet, en moeilijke onderwerpen en keuzes te vuur en te zwaard verdedigd. Als jij voor ­Oegstgeest de regio in ging, gaf dat een prettig gevoel van: er zal voor ons belang geknokt worden." Namens Hart voor Oegstgeest blikte Frits van Dissel terug op een 'dynamische en stormachtige tijd'. "Maar het Oegstgeester schip ligt nu op koers. We wensen ook jou een behouden vaart."
De fractievoorzitter van D66, Boris Kocken, had voor de vertrekkende wethouder een 'rap op rijm' gemaakt waarin prachtige regels naar voren kwamen als 'zonder Wendelien was de zon niet meer opgegaan' en 'Je hebt heel wat heipalen weten te verstouwen'. Eelke van den Ouweelen (Lokaal) blikte uitgebreid terug op jaren en gebeurtenissen. "Wat hebben we veel meegemaakt, en wat was het af en toe een gekkenhuis. Je zult het wel gaan missen. Jij was door de jaren heen een continue factor, ook toen bijvoorbeeld het college viel, en jij als enige wethouder terugkeerde. We zullen je als doorzetter, overlever en dossiertijger echt gaan missen. Je gaf kleur aan onze vergaderingen."
Ook Tönjanns eigen fractie, die van de VVD, bedankte haar uitgebreid. "Je hebt een lange staat van dienst. Je bent de langstzittende vrouw geweest in de Oegstgeester politiek. In die tijd heb je een brug willen slaan tussen het bestuur van het dorp en haar inwoners." Sven Spaargaren sprak zijn bewondering uit voor de manier waarop Tönjann de grote hoeveelheid zware dossiers wist te managen. "Toen we in 2010 een wethouder zochten, moest het als het ware een Kenau met ADHD-plus zijn met haar op haar tanden", vertelde hij tot vermaak van alle toehoorders. "In de goede zin van het woord dan. We waren blij met een vrouw die zich in gesprekken met vastgoedjongens niet weg laat zetten." Hij roemde Tönjanns werklust en manier van leiding geven.

Sprakeloos

Tot slot nam Wendelien Tönjann zelf het woord en zei sprakeloos te zijn van de warme woorden.
Met een lach en een onderdrukte traan vertelde ze over haar politieke loopbaan in Oegstgeest. "Mijn kinderen waren nul, twee en vier toen ik raadslid werd. Zij weten niet beter dan dat ik op donderdagavond in het gemeentehuis zit. Ik ben erg dankbaar dat zij, en mijn man Bart, nooit hebben geklaagd over mijn drukke schema."
Ze noemde een rij pittige dossiers die in haar raadstijd behandeld werden als het opstellen van de structuurvisie, de renovatie van Hofwijck en de verhuizing van ASC. "Ik kijk met veel plezier terug op mijn beginjaren als raadslid, toen we als vier partijen in de raad heel harmonieus met elkaar omgingen."
Als wethouder kreeg ze het nodige voor haar kiezen. "Dat begon al toen bleek dat er op het Boerhaaveplein een meetfout was gemaakt, en het nieuwe gebouw vijftig centimeter teveel naar voren stak."
"Toen ik in 2013 terugkwam als wethouder kreeg ik veel zware dossiers onder mijn hoede. Het was de dood of de gladiolen." Het zijn de bloemen geworden, zo was uit de opmerkingen van de raadsleden te concluderen.
In de loop der jaren bleek humor telkens een belangrijke factor in het leven van de wethouder. "Humor komt de sfeer ten goede. Het is van belang dat je na afloop van een debat samen weer een borrel kunt drinken."
"Oegstgeest is voor mij als een warm bad", zei Tönjann tenslotte, en ze bedankte alle raadsleden en personeelsleden persoonlijk. "Ook de bodes wil ik nadrukkelijk bedanken. Bij elke vergadering stond er een kopje cappuccino klaar. Zulke kleine dingen doen een mens goed. Tot ziens in Oegstgeest!"

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>