Burgerinitiatief bereidt zich voor op verkabelings-kansen hoogspanningsleidingen | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Jan Edens, Peter van Schie, Nils van Dijkman en Paul van Beek van SBOHO. Niels van Weeren ontbreekt. | Foto Willemien Timmers
Jan Edens, Peter van Schie, Nils van Dijkman en Paul van Beek van SBOHO. Niels van Weeren ontbreekt. | Foto Willemien Timmers

Burgerinitiatief bereidt zich voor op verkabelings-kansen hoogspanningsleidingen

  Politiek

Ruim twee jaar geleden, in het voorjaar van 2015, werd de Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) in het leven geroepen. Vanuit Den Haag was dat jaar het bericht gekomen dat het kabinet in de toekomst tegemoet wilde komen aan de maatschappelijke wens om, waar mogelijk, hoogspanningsverbindingen te verkabelen, oftewel ondergronds aan te leggen.

Het voorstel was, dat bij een verkabelingsplan enkel een klein deel van de kosten voor rekening van de in aanmerking komende gemeenten zou komen. Een mooie kans om de kabels ondergronds weg te werken, temeer omdat Oegstgeest binnen de landelijke top-10 valt als gekeken wordt naar het aantal gevoelige bestemmingen, en het aantal woningen in de directe omgeving van de leidingen.
Vanaf 2017 zou het plan in werking treden, als de politiek zich erover gebogen zou hebben. "Helaas werden de wetten rond verkabeling het afgelopen jaar niet afgerond, en dus kon de Kamer zich er nog niet over uitspreken", verzucht Paul van Beek van SBOHO tijdens een 'keukentafel-vergadering' met uitzicht op de hoogspanningsmasten in De Morsebel. "Daarom hebben ook wij in Oegstgeest geen plannen verder af kunnen wegen. We gaan er echter van uit dat er ergens in 2018 akkoord gegeven wordt, en wij dan concreet over de mogelijkheden verder kunnen denken."
Uit de drukbezochte informatiebijeenkomsten die in 2015 en 2016 door de SBOHO werden georganiseerd, blijkt dat het onderwerp 'hoogspanning' erg leeft onder Oegstgeestenaren. Niet alleen vanwege de horizon-beheersende masten, maar zeker ook in verband met de eventuele nadelige effecten van hoogspanningsleidingen op de gezondheid van omwonenden.

Met de komst van het nieuwe kabinet, is er in veel dossiers weer beweging gekomen. "Daarom zijn we nu keihard bezig met voorbereidingen van een eventueel verkabelingsproject en alle mits, maren en kansen die daarbij komen kijken", benadrukt secretaris Jan Edens. "Als de wet er komt, krijgt de gemeente Oegstgeest tachtig procent subsidie om de hoogspanningsleidingen ondergronds te laten verdwijnen. Dit is echt een kans die we als dorp niet mogen laten liggen. Wij als burgerinitiatief zien onszelf als aanjagers om deze gelegenheid tot verfraaiing van Oegstgeest tot op de bodem te onderzoeken."

Meedenken

De heren van het burgerinitiatief zijn al bij de gemeenteraad, en bij alle stakeholders op bezoek geweest. "De gemeente vindt het een prachtig plan, maar heeft nadrukkelijk aangegeven dat er geen euro gemeenschapsgeld voor het project beschikbaar is. Van de betrokken clubs en huiseigenaren die zich vlakbij de hoogspanningsmasten bevinden, vindt bijna iedereen verkabeling op zich een goed idee. Het is een kans tot verfraaiing, verduurzaming en vergroening omdat de kabels en de masten verdwijnen, er hogere bomen in de zone gepland kunnen worden en de breedte van de strook waar niet langdurig in verbleven mag worden tot slechts een paar meter wordt verkleind", vertelt het nieuwe bestuurslid Nils van Dijkman. "Zodra er duidelijkheid is, gaan we verder in gesprek met alle stakeholders, maar ook met de rest van Oegstgeest, om zo samen tot een mooie voorstellen te komen over de invulling van de groenstrook die nu vanwege de masten voor veel suggesties onbruikbaar is."
"Als de hoogspanningsmasten verdwijnen, kan ook de buitenruimte architectonisch gezien fraaier worden ingericht", vult Peter van Schie hem aan. "Bomenrijen kunnen bijvoorbeeld doorlopen. Dat biedt kansen om de groenstructuur te versterken.

Financieel neutraal

Omdat de gemeente heeft aangegeven de plannen niet financieel te steunen, zal op een andere manier dekking gezocht moeten worden. "Het verkabelingsplan zal financieel neutraal moeten worden uitgevoerd", beaamt penningmeester van Beek. "Zoals het er nu uitziet, zullen wij vanuit Oegstgeest, als het ondergronds brengen van de kabels doorgang vindt, zelf twee miljoen moeten bijdragen. Samen met onze mede-Oegstgeestenaren willen we graag op zoek naar kleinschalige mogelijkheden voor projecten."
Wat voor kleine projecten dat zouden moeten zijn, daar wagen de bestuursleden van het burgerinitiatief zich niet aan. Omdat het om kleine postzegels in het groen gaat, valt wellicht te denken aan seniorenwoningen, een dagbestedingscentrum of een kinderboerderij. "Het dorp is aan zet."
"De kans om de kabels ondergronds te krijgen, is te mooi om te laten liggen", herhaalt Edens. "Laten we samen deze mogelijkheid aangrijpen om Oegstgeest beter, mooier en aantrekkelijker te maken."

Wanneer de Tweede Kamer een besluit neemt, is nog niet bekend. Bewoners van Oegstgeest die mee willen denken of goede ideeën hebben, kunnen contact opnemen met de SBOHO via www.sboho.blogspot.nl of sbohogo@gmail.com.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>