Inloopbijeenkomst over houtwal in Haaswijk | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Beheerders van het groen en bewoners bogen zich over de foto's van het gewraakte gebied langs de houtwallen in Haaswijk. | Foto Wil van Elk
Beheerders van het groen en bewoners bogen zich over de foto's van het gewraakte gebied langs de houtwallen in Haaswijk. | Foto Wil van Elk (Foto: Wil van Elk)

Inloopbijeenkomst over houtwal in Haaswijk

  Politiek

De houtwal in Haaswijk snoeien. De een vindt het prima, de ander spreekt er zijn of haar afschuw over uit. Daarover ging de inloopbijeenkomst op 14 november bij de gemeentewerf.

De houtwal aan de Componistenpad is tot de grond toe gesnoeid en staat er inmiddels weer behoorlijk groen bij. Het is een kering waar boomwortels de dijk ondermijnden. De angst bij de bewoners is of dit aan de overkant van de Haaswijklaan, langs de Poelsteeg ook gaat gebeuren. Het is daar in ieder geval geen kering, dus de reden om drastisch in te grijpen is aan die kant geheel anders. Het betreft vooral achterstallig onderhoud. Of beter gezegd, in meer dan dertig jaar geen of nauwelijks onderhoud. Sommige bomen dreigen om te vallen en brengen de veiligheid in gevaar.

Peter Kamp (beheerder groen van de gemeente), André Kuiper (teamleider groen) en Marianne van Veldhuizen (beleidsmedewerker groen), kregen de wind van voren. Ze konden niets anders doen dan vertellen dat ze met een erfenis zitten en er alles aan proberen te doen om het onderhoud in goede banen te leiden. Het waren niet alleen de bewoners naast de brede sloot, ook die een smalle sloot langs hun huis hebben wezen op de bittere noodzaak om de sloten uit te baggeren, de bomen niet allemaal te verwijderen en de oevers op te knappen. Overtollig groen moet drastisch worden verwijderd.

In meer dan dertig jaar is de groene boerensloot veranderd in bijna dood water, zonder zonlicht, riet en waterplanten en in ieder geval geen vis meer. Waar vroeger de karpers kwamen paaien, drijft hooguit wat zwerfvuil en afgebroken takken. Sommige bewoners kwamen al in dat gebied ver voordat er sprake was van woningbouw. Net als hun buren, die er al tientallen jaren wonen, hebben zij een gefundeerde mening over het groenbeheer en wat zij graag zouden willen dat er gaat gebeuren. Er werd ter plekke een afspraak gemaakt om in het gebied zelf toelichting te geven.

Marcel Betgen, gebiedscoördinator watersystemen van Rijnland, lichtte het baggerbeleid en waterbeheer toe. Ook hij lijkt te zitten met een erfenis en wees op de meerjarenplanning om het gebied drastisch aan te pakken. De bewoners zien echter liever dat er snel wordt begonnen aan het baggeren en dat hun sloten worden gered, iets dat Betgen wellicht kan meenemen in de plannen voor het beheer. Het woongenot in hun leefgebied is de laatste decennia behoorlijk achteruitgegaan, dat is overduidelijk.

De beheerders van het groen hebben gespard met leden van de Bomenbond en hebben gevraagd of zij het gebied wilden beoordelen en advies willen geven over het vervolgbeleid. Dat commentaar en advies wordt meegenomen.

(Wil van Elk)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>