Raadsleden bezoeken Ecopark in Alphen | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De Oegstgeester afvaardiging maakte ook een wandeling over het Alphense Ecopark. | Foto's Willemien Timmers
De Oegstgeester afvaardiging maakte ook een wandeling over het Alphense Ecopark. | Foto's Willemien Timmers

Raadsleden bezoeken Ecopark in Alphen

  Politiek

Een delegatie van de Oegstgeester gemeenteraad, het college, de ambtenaren en betrokken burgerinitiatieven bracht donderdag 16 november een bezoek aan Ecopark De Limes in Alphen aan den Rijn.

In Oegstgeest is in de afgelopen maanden veel gesproken over de weg die Oegstgeest moet gaan voor wat betreft gescheiden afvalverwerking. In december zal hierover nogmaals inhoudelijk in de gemeenteraad gesproken worden. VANG: Van Afval Naar Grondstof wordt dit dossier genoemd. Het is de bedoeling dat Oegstgeest, net als andere gemeenten, komt tot een betere afvalscheiding waardoor de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner zal afnemen. Vooralsnog wordt in Oegstgeest het huishoudelijk afval tweewekelijks opgehaald in een grijze mini-container, is de andere week de container van het gft aan de beurt, wordt plastic in zakken aan de weg gezet, en brengt men glas, oud papier en kleding weg naar verzamelcontainers in de wijk.
In de toekomst zal er 'omgekeerd' worden ingezameld. Dit betekent dat de gemeente waardevol afval dat nog hergebruikt kan worden (grondstof) bij de inwoners thuis ophaalt. De kleine hoeveelheid afval die echt niet gescheiden kan worden za bewoners zelf moeten wegbrengen naar ondergrondse containers in de buurt. Oegstgeest wil de 188 kilo restafval per jaar (per persoon in 2015) door gescheiden inzamelen terugbrengen naar 86 kilo.
In Alphen aan den Rijn is men al veel verder in dit proces, en dus werd de Beheerder Afval en Schoon van die gemeente, Pieter van Bennekom, het hemd van het lijf gevraagd. Hij legde uit dat voor het 'VANG'-proces in Alphen ruim de tijd was genomen, en dat nu op 1100 plaatsen ondergrondse containers voor het restafval geplaatst zijn. "Voor deze containers, en voor onze zeer gedifferentieerde milieustraat is een afvalpas nodig. De invoering hiervan had heel wat voeten in de aarde, maar we hebben de bezwaren vanuit bewoners zoveel als mogelijk kunnen overwinnen."
De Oegstgeester delegatie wilde onder andere weten van Van Bennekom of men in Alphen al per kilogram restafval betaalt. "Nee, onze inwoners krijgen geen financiële prikkel om gescheiden in te zamelen."

Toch werkt het systeem waarbij men het restafval in de wijk wegbrengt. In dicht bebouwde wijken wordt ook gft, papier en karton, PMD (plastic, metaal en drinkverpakkingen) in ondergrondse containers gegooid. Voor alle rest-containers is een pasje nodig. In het buitengebied krijgen burgers voor dit afval drie minicontainers.

"Het systeem is nu bijna een jaar ingevoerd, en het restafval is al met 8 procent gedaald en het scheiden van PMD is met 38 procent toegenomen", aldus van Bennekom.

"Om het proces op gang te brengen en te houden maken wij gebruik van buurtcoaches in samenwerking met handhavers."
Het ombuigen van het afvalverwerkingssysteem heeft heel wat voeten in de aarde.

"Neem er ruim te tijd voor. Ik zou er minimaal twee jaar voor gebruiken", adviseerde de Alphense collega. "Zoek uit wat het beste bij jullie gemeente past. Beter een ondergrondse container meer, dan teveel mini-containers."

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>