Gemeentehuis op bezoek bij Superrr Poelgeest | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Gerrit Pas van Support-Co in gesprek met raadsleden en ambtenaren. | Foto Willemien Timmers
Gerrit Pas van Support-Co in gesprek met raadsleden en ambtenaren. | Foto Willemien Timmers

Gemeentehuis op bezoek bij Superrr Poelgeest

  Politiek

Afgelopen maanden is in de raadsvergaderingen van de Oegstgeester gemeenteraad regelmatig over de Superrr in Poelgeest gesproken.

Deze buurtsuper is voor zijn inkomsten, los van de omzet, voor een groot deel afhankelijk van de subsidie die het van de gemeente Oegstgeest ontvangt. Deze gemeentebijdrage krijgt de supermarkt omdat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, langdurig werklozen of mensen in de ziektewet, weer helpt in een arbeidsritme te komen, en ondersteunt door werkervaring op te doen. Op die manier bespaart de gemeente uiteindelijk geld, omdat er voor uitstromers naar een betaalde baan geen kosten meer gemaakt hoeven worden voor wat betreft een uitkering.
De Superrr (de drie R-en staan voor Retail, Re-integratie en Relatie met het dorp) is inmiddels drie jaar in Poelgeest gevestigd, en heeft vanuit de gemeente subsidie voor vijf jaar toegezegd gekregen.
De afgelopen jaren zijn niet alleen maar positief verlopen. Zo was er vanuit het gemeentehuis wrevel omdat er binnen Support&Co, de organisatie waar de Superrr onder valt, te traag werd gereageerd met het tonen van cijfers en het actief handelen op aangedragen verbeterpunten. Bij Support&Co is inmiddels een nieuwe operationeel manager actief, Gerrit Pas, die de wind er bij de twaalf landelijke Superrrs flink onder heeft.
Omgekeerd was er vanaf de Oegstgeester Superrr soms ergernis omdat zij vanuit de gemeente Oegstgeest lang niet het aantal afgesproken uren van mensen 'uit de bijstands-kaartenbak' geleverd kregen, en zodoende vaak noodgedwongen betaalde krachten in moesten zetten. Inmiddels krijgt de Superrr ook 'meewerkers' vanuit De Zijl Bedrijven geleverd, die, met behoud van uitkering, weer in een werkritme komen, bijleren, en in een paar maanden proberen uit te stromen naar een reguliere baan.

Op donderdag 9 november zochten gemeenten en Superrr elkaar op om zo samen positief de toekomst in te gaan. "Als er voldoende mensen doorstromen naar een betaalde baan, is de 54.000 euro subsidie die wij per jaar geven er zo uit", sprak VVD-raadslid Marcus Rolloos tijdens het supermarktbezoek.
Gerrit Pas wist de bezoekers te vertellen dat omzet van de Superrr in Poelgeest dit jaar met 35 procent gestegen is. "Bovendien hebben we geïnvesteerd in opleidingsplannen voor de mensen die hier komen werken."
In de gezellige buurtsuper, die inmiddels in Poelgeest onmisbaar is en bekend staat om zijn service, leuke aanbiedingen en zondagsopening, was duidelijk een toenadering te merken tussen 'de politiek' en 'de werkvloer'.


Binnenkort wordt er in de gemeenteraad opnieuw over de Superrr gesproken, en zal duidelijk worden of de subsidieregeling de komende jaren in stand blijft.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>