Burgers buigen zich over plan Overgeest | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Het burgerinitiatief wil dat in plan Overgeest plek is voor huurappartementen voor senioren. | Archieffoto Wil van Elk
Het burgerinitiatief wil dat in plan Overgeest plek is voor huurappartementen voor senioren. | Archieffoto Wil van Elk (Foto: Wil van Elk)

Burgers buigen zich over plan Overgeest

  Politiek

De panden van Rivierduinen achter het gemeentehuis staan leeg. Rivierduinen is er niet in geslaagd ze te verkopen. Nu hebben ze de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te willen wijzigen zodat er bouw van woningen mogelijk wordt.

Op maandag 25 september was er een voorlichtingsavond in het gemeentehuis over dit onderwerp. Er is door stad- en landschapsarchitecten veel werk verzet om het gebied passend in de omgeving te kunnen ontwikkelen.

Pijnpunten VOO

De vereniging Oud Oegstgeest laat weten dat er wat hen betreft twee pijnpunten in het dossier zitten. Ten eerste is volgens hen het aantal woningen dat de gemeente er wil toestaan te hoog, waardoor er te veel autoverkeer te verwachten is door het monumentale gebied vóór het gemeentehuis.

Daarnaast vraagt men er aandacht voor dat men wil gaan bouwen in een deelgebied dat onderdeel is van het Nationale Natuur Netwerk (NNN), voorheen genoemd de Ecologische Hoofdstructuur. "Het bestuur zal zijn zorgen aan de gemeente duidelijk maken en de ontwikkelingen op de voet volgen."

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest gaat een visie ontwikkelen op het plan Overgeest. Het burgerinitiatief wil dat daar ook plek is voor appartementen voor senioren in de sociale en middenklasse huur alsmede een ontmoetingsruimte. Daartoe wordt op 24 oktober een discussieavond georganiseerd waar inwoners en raadsleden van harte welkom zijn.

Tijdens een speciale commissievergadering op 5 oktober heeft het burgerinitiatief zijn plannen toegelicht aan de gemeenteraad. Volgens voorzitter Guus Bannenberg is er in Oegstgeest een groot tekort aan appartementen voor senioren. Door de bezuinigingen op de zorg zijn verzorgingshuizen verdwenen en zijn de indicaties voor verpleeghuizen aanzienlijk aangescherpt. Senioren die niet meer in hun oude huis kunnen blijven wonen, hebben behoefte aan een appartement met voorzieningen. De wachttijd voor een appartement in de sociale huur bedraagt inmiddels ruim 6 jaar en appartementen in de middenklasse huur worden nauwelijks aangeboden.

Het burgerinitiatief ziet daarom graag dat in het plan Overgeest, een van de laatste mogelijkheden voor nieuwbouw nabij het centrum, een substantieel aantal appartementen voor senioren wordt opgenomen zowel in de sociale als middenklasse huur. Daarnaast wil het burgerinitiatief ook een ontmoetingsruimte ontwikkelen naar het voorbeeld van het Odensehuis. Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie.

Tijdens de discussieavond zal het burgerinitiatief de plannen verder toelichten en in debat gaan met inwoners en raadsleden. De gemeenteraad heeft in deze een belangrijke stem omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het burgerinitiatief wil dat daarin voorzien wordt in woningen en voorzieningen voor senioren. De bijeenkomst vindt op 24 oktober plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en start om 19.00 uur.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>