Platform Hondenvrienden richt stichting op | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
De gemeente Oegstgeest gaat in het grootste deel van het gebied rond de Klinkenbergerplas een permanente aanlijnplicht invoeren. De hondenvrienden verzetten zich hiertegen. | Foto Willemien Timmers
De gemeente Oegstgeest gaat in het grootste deel van het gebied rond de Klinkenbergerplas een permanente aanlijnplicht invoeren. De hondenvrienden verzetten zich hiertegen. | Foto Willemien Timmers

Platform Hondenvrienden richt stichting op

  Politiek

In zijn tiende levensjaar heeft Platform Hondenvrienden een gelijknamige stichting opgericht. "De samenleving heeft baat bij positief hondenbeleid van goede kwaliteit in elke gemeente. Daar willen wij op alle mogelijke manieren aan bijdragen", zegt voorzitter Brenda Filippo.

Hondeneigenaren uit Sassenheim, Voorhout en Warmond verenigden zich in 2007, toen alle losloopgebieden in Teylingen dreigden te verdwijnen. "We hebben toen gehoor gevonden bij de gemeente met onze visie en argumenten. Dat heeft geleid tot een goed werkend hondenbeleid in Teylingen", blikt Filippo terug. Voor de stichting staat het welzijn van de hond centraal en dan vooral in de regio Holland Rijnland, waar Oegstgeest en Teylingen ook toe horen. "Daarbij willen we de belangen van honden en hun eigenaren en begeleiders behartigen bij onder meer de overheid", vertelt penningmeester Wies Hazenoot.

Veiligheid verhogen

"Onze aandacht gaat naar de samenleving als geheel, en de plek en rol die honden en hun eigenaren daarin vervullen, of kunnen vervullen. Daarin zoeken we partnerschap met andere betrokkenen om samen waardevolle doelen te realiseren", vult Filippo aan. Een voorbeeld is de samenwerking tussen politie, gemeente en hondeneigenaren om de veiligheid in wijken te verhogen. "Ook willen we kennis en ervaring delen met anderen, zodat hondenbeleid op zoveel mogelijk plekken in Nederland op de kaart komt te staan."

 'De samenleving heeft baat bij positief hondenbeleid in elke gemeente'

In Teylingen wil de stichting het hondenbeleid graag optimaliseren en hoopt ze dat Oegstgeest een positief hondenbeleid wil gaan creëren. "Daarover willen we zowel met de gemeenten als alle politieke partijen praten. In maart zijn er immers weer gemeenteraadsverkiezingen", zegt secretaris Noortje Bloemzaad.
De stichting wil de positie van (loslopende) honden in openbare ruimten waarborgen. Een van de actiepunten is het behouden, uitbreiden, ontwikkelen en verbeteren van losloopgebieden, zoals bijvoorbeeld in het nog aan te leggen Molenpark in Voorhout.


Hondenpoep opruimen

Aandacht blijven vragen voor het belang van de opruimplicht van hondenpoep is een ander actiepunt. "Niet-opgeruimde hondenpoep is smerig en een bron van bacteriën", stelt Hazenoot. Het hondenplatform heeft een achterban van duizenden burgers. "Daarbinnen is opruimen de norm, maar het kan altijd beter."

Klinkenbergerplas

In 2015 sloten hondeneigenaren uit Oegstgeest zich bij het platform aan wegens de aangekondigde herinrichting van de Klinkenbergerplas. Hier mochten bezoekers jarenlang wandelen met loslopende honden. "Mochten", benadrukt Bloemzaad. "Want de gemeente gaat in het grootste deel van het gebied een permanente aanlijnplicht invoeren." De hondenvrienden verzetten zich hiertegen en pleiten onder andere voor een seizoensgebonden aanlijnplicht in een veel kleiner gebied. "We hebben de kwestie aangekaart bij de Regionale Bezwaarcommissie, die het dossier binnenkort gaat behandelen", aldus Bloemzaad. De stichting gaat de komende tijd actief donateurs werven. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden via info@hondenvrienden.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>