Politieke partijen vinden elkaar in visie op de Leidse regio | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Niet eerder trad de Oegstgeester gemeenteraad zo eensgezind naar buiten als het gaat om regionale samenwerking. | Archieffoto Willemien Timmers
Niet eerder trad de Oegstgeester gemeenteraad zo eensgezind naar buiten als het gaat om regionale samenwerking. | Archieffoto Willemien Timmers

Politieke partijen vinden elkaar in visie op de Leidse regio

  Politiek

Op dinsdag 12 september komt de Oegstgeester gemeenteraad bij elkaar om te spreken over de positie van Oegstgeest in de samenwerking met de Leidse regio.

Er wordt gesproken over een voor Oegstgeester begrippen uniek document, onderschreven door alle zes de fractievoorzitters, waarin de visie van Oegstgeest ten opzichte van samenwerking met de Leidse regio uiteen wordt gezet.
Bijzonder is vooral de laatste alinea waarin de vertegenwoordigers van alle politieke partijen stellen dat 'Oegstgeest het ontwikkelen van samenwerking in de regio als een dynamisch proces ziet waarbij telkens die oplossingen worden gezocht die aansluiten bij de aard van de knelpunten. Indien bij de huidige aanpak voor de inwoners onacceptabele knelpunten aanwezig blijven, dienen verdergaande vormen van samenwerking te worden overwogen. Daarbij is op langere termijn, mocht dit voor de oplossing van de inhoudelijke vraagstukken noodzakelijk zijn, geen enkele bestuurlijke constructie taboe.'
Elke vorm van samenwerking is, als het proces daartoe dringt, dus bespreekbaar voor alle partijen. Niet eerder trad de Oegstgeester gemeenteraad zo eensgezind naar buiten als het gaat om regionale samenwerking. Natuurlijk wordt het woord 'fusie' niet in het stuk genoemd, maar het lijkt erop dat geen van de partijen coûte que coûte zijn hakken in het zand zal blijven zetten, mocht deze samenwerkingsvorm de meest ideale blijken.


Eerder was de gemeenteraad nog sterk verdeeld over 'de regio', toen via de burgemeester het voorstel voor een Regioraad Oegstgeest bereikte. Blijkbaar hebben de verschillende partijen een goede, constructieve dialoog gevoerd. Naar verwachting zal er dus op 12 september een eendrachtig besluit over de toekomst van Oegstgeest in de regio worden genomen.
In het 'regiostuk' onderschrijven de fractievoorzitters 'onverkort en unaniem' nut en noodzaak van een niet vrijblijvende samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio.
"Zonder het belang van de bijdragen van de andere samenwerkingspartners te willen onderschatten wordt het belang van de bijdrage die Leiden in de samenwerking levert door Oegstgeest onderkend en gewaardeerd," stellen zij verder.
Overdracht van bevoegdheden is voor Oegstgeest bespreekbaar 'als de gekozen aanpak van vraagstukken dit vergt'. Voor bevoegdhedenoverdracht op het terrein van de woningbouw en groen ziet de gemeenteraad geen aanleiding. Zij stelt echter wel dat de terreinen 'regionale economie en regionale Werkgelegenheid' en 'regionale duurzaamheid' als eerste geschikt zijn om een verkenning te doen naar 'bevoegdheidsoverdracht op maat'.
In het stuk verzoekt de Oegstgeester gemeenteraad het college om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, te komen met een gezamenlijke, inhoudelijke aanpak met de buurgemeenten. In de praktijk zal waarschijnlijk voornamelijk overlegd worden met Leiden en Leiderdorp. In Zoeterwoude wordt met argusogen gekeken naar verregaande samenwerking, en Voorschoten richt zich momenteel op Wassenaar.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>