Bestuur Het Dok fuseert met scholengroep | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Basisschool Het Dok treedt toe tot scholengroep 'Panta Rhei'. | Archieffoto Wil van Elk
Basisschool Het Dok treedt toe tot scholengroep 'Panta Rhei'. | Archieffoto Wil van Elk (Foto: Archieffoto Wil van Elk)

Bestuur Het Dok fuseert met scholengroep

  Politiek

Het bestuur van de Stichting ABS Oegstgeest heeft besloten om de basisschool Het Dok in Nieuw-Rhijngeest te laten toetreden tot 'Panta Rhei'. In formele zin is sprake van een bestuursfusie. Panta Rhei is een groep van vijftien katholieke, openbare en algemeen-bijzondere basisscholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Den Haag.

Beide besturen hebben plannen voor een fusie opgesteld en deze voorgelegd aan de raden van toezicht, de medezeggenschapsraden en de gemeentebesturen van Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. De plannen zijn inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Deze stap vergroot voor beide partijen de mogelijkheden om te profiteren van samenwerking, waarbij het bijzondere onderwijsconcept van Het DOK voor Panta Rhei aantrekkelijk is. De diversiteit van scholen en de decentrale organisatie van Panta Rhei biedt belangrijke waarborgen voor behoud en verdere ontwikkeling van het onderwijsconcept van het Dok.

De toetreding tot Panta Rhei betekent voor Het Dok een steviger financieel, personeel en bestuurlijk draagvlak, waarbij de ondersteuning door een klein, professioneel bestuursbureau de directeur van de school meer tijd laat voor onderwijszaken.
De medezeggenschapsraad van Het Dok kon unaniem instemmen met de voorstellen, zeker nadat op de informatieavond op maandag 4 september een flink aantal ouders in positieve sfeer in meer detail had kunnen kennisnemen van en discussiëren over de plannen. Eerder al had de raad van toezicht het besluit van het bestuur goedgekeurd. Ook het college van B&W van Oegstgeest adviseerde positief over de fusie. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Panta Rhei en B&W van Leidschendam-Voorburg zijn eveneens akkoord.


Beide besturen hebben zich als doel gesteld om Het Dok per 1 januari 2018 te laten toetreden tot Panta Rhei. Het ministerie zal de plannen toetsen aan de geldende criteria, zoals het behoud van een divers onderwijsaanbod, behoud van keuzevrijheid van de ouders en gevolgen voor personeel, leerlingen en ouders. Verwacht wordt dat OCW in de loop van het najaar een besluit zal nemen. Door deze stappen wordt de toekomst van basisschool Het Dok zeker gesteld, met behoud van het eigen onderwijsconcept van de school.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>