Waarschijnlijk meer water nodig bij nieuwbouw Park Duivenvoorde | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Naar het zich laat aanzien moet er meer water worden gerealiseerd bij de nieuwbouw van Park Duivenvoorde, dat gebouwd gaat worden op het verlaten terrein van ASC. | Archieffoto Willemien Timmers
Naar het zich laat aanzien moet er meer water worden gerealiseerd bij de nieuwbouw van Park Duivenvoorde, dat gebouwd gaat worden op het verlaten terrein van ASC. | Archieffoto Willemien Timmers

Waarschijnlijk meer water nodig bij nieuwbouw Park Duivenvoorde

  Politiek

Voetbalclub ASC verhuist op zaterdag 26 augustus naar de Overveerpolder. Daarna zal het terrein aan de Duivenvoordestraat er langer dan gepland verlaten bij liggen.

 

Op 9 juni besliste de Raad van State immers in een spoedprocedure dat Projectontwikkelaar Provast voorlopig niet mag beginnen met de bouw van vijftig woningen op het voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordestraat. Volgens de Raad waren er teveel onduidelijkheden over de waterafvoer in het plangebied. In de buurt is de afvoer van regenwater al een groot probleem. De Raad vond dat er nader objectief onderzoek nodig was om te zien of dit wateroverlastprobleem niet verergert met de bouw van de vijftig woningen.

Zorgen

De procedure was aangespannen door de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest (SBDO). "We hebben niks tegen de mensen in hun organisaties," liet SBDO-voorzitter Guido Frenken in februari van dit jaar in deze krant weten. "We hebben wel grote zorgen over de geplande afmetingen en locatie van sloten, wateropvang, parkeerplaatsen en speelruimte. Dit bezwaar is in het belang van de huidige bewoners en zeker ook voor de belangen van de nieuwe bewoners. Niemand wil toch zijn nieuwe houten vloer na een paar jaar zien kromtrekken? Er moet direct met de aanleg van Park Duivenvoorde fundamenteel ingegrepen worden, en daar gaat ons bezwaar bij Raad van State over. Het huidige plan bevat vele fouten."

Commissie Bezwaarschriften

De Raad van State schorste in juni de werking van het wijzigingsplan, en zal na de bodemprocedure definitief een uitspraak doen.
Parallel aan de procedure bij de Raad van State, diende de SBDO samen met een aantal anderen ook bezwaren tegen de verstrekte omgevingsvergunning voor de bebouwing van het ASC-terrein in bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Oegstgeest. Op donderdag 10 augustus zouden deze bezwaren in een zitting worden behandeld. Een paar dagen voor de zitting, op 7 augustus, kregen betrokkenen echter een brief dat 'de gemeente het standpunt inneemt dat de bezwaren gegrond zijn en het besluit moet worden herroepen'. Dat de zitting niet door ging vorige week heeft volgens de gemeente te maken met de schorsing van de werking van het wijzigingsplan. "Op grond daarvan kan de Commissie Bezwaarschriften de bezwaren tegen de omgevingsvergunning niet behandelen. De omgevingsvergunning is namelijk verstrekt op basis van onder andere het wijzigingsplan."
In de brief aan de commissie is ook genoemd dat door de schorsing van het wijzigingsplan de aanvraag omgevingsvergunning moet worden gezien als een 'aanvraag uitgebreide procedure'. De aanvraag zal nu via een andere procedure worden behandeld.

De gemeente laat weten hiermee niet te erkennen dat er een beter plan voor de waterhuishouding voor het gebied moet komen. Dat de bijeenkomst van de bezwaarcommissie niet doorging, heeft volgens het gemeentehuis enkel te maken met een verandering van de procedures. "Het wijzigingsplan voor de omgevingsvergunning voor het ASC-terrein is geschorst, en dus is er geen procedure van 8, maar van 26 weken."

Onafhankelijk onderzoek

Begin juli werden het onafhankelijke onderzoek dat in opdracht van de Raad van State is uitgevoerd en het bijbehorende rapport afgerond . Lezers van het rapport laten weten dat het onderzoek heeft uitgewezen dat er bijna de helft meer oppervlaktewater in het plan 'Park Duivenvoorde' moet komen. "Hierbij ging men uit van de hoeveelheid open water dat nodig is om de nieuwbouw te compenseren, en om een langdurige oplossing te bieden voor de huidige situatie in de omliggende straten," aldus Guido Frenken. Hij laat weten het spijtig te vinden dat pas zo laat, nu de nieuwbouwplannen er al liggen en de huizen al verkocht zijn, deze conclusie wordt getrokken. "Wij hebben als SBDO al jaren aangedrongen op beter onderzoek op het gebied van wateroverlast."
Overigens heeft de Raad van State aan alle betrokken partijen gevraagd om een reactie op het rapport. De gemeente heeft ook een reactie ingediend, die onder andere ingaat op de hoeveelheid benodigde wateroppervlakte.

Pittige klus

Wie de huidige plattegrond bestudeert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het nog een pittige klus zal worden, mocht er inderdaad nog vijftig procent extra open water gecreëerd moeten worden. Wellicht moet het bouwplan dan terug naar de tekentafel. Vanzelfsprekend moet dan eerst het wijzigingsplan op het bestemmingsplan door de Raad van State formeel herroepen worden. "Het is natuurlijk een kater voor met name de nieuwe bewoners, die hiermee onzekerheid zien toenemen. Een goede waterhuishouding en een gedegen, zorgvuldig plan en proces voor bebouwing is echter in belang van huidige en toekomstige bewoners en dat is waar het ons al jaren om gaat," aldus de SBDO-voorzitter.
De heer Pieterse uit Oegstgeest zei begin juli al in deze krant: "…. Er is dus echt niet nog een vierde (na Oranjewoud, Tauw en Fugro, en dit alles op kosten van de burger), onderzoek nodig. Het is immers allang duidelijk: té weinig oppervlaktewater èn geen peilverlaging zullen er voor zorgen dat de omwonenden van het ASC-terrein toekomstig gaan verzuipen als het ASC-terrein onder de huidige normen (en verder dan nu bekend) verhard gaat worden."

Vertraging

Provast had in de afgelopen weken willen beginnen met het graven van sloten en bouwrijp maken van het terrein. In september had de bouw moeten beginnen. Maar die ligt nu zeker nog een aantal maanden stil, tot de Raad met een eindoordeel in deze zaak komt.

Naast de vijftig woningen zijn er ook plannen voor de vestiging van een Martha Flora-huis op het oude ASC-terrein. Een zorgondernemer al getekend voor het bouwen van twintig studio's voor senioren met dementie. Daarnaast moeten er vijf appartementen voor koppels komen waarvan er ten minste één dementerend is. Het plan was om het zogenoemde Martha Flora-huis in de zomer van 2018 te openen, maar ook dat zal op de wat langere baan geschoven moeten worden.

(Willemien Timmers)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>