Schuldreductie belangrijk onderwerp bij behandeling Perspectiefnota | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Er werd lang vergaderd over de financiën van de gemeente.
Er werd lang vergaderd over de financiën van de gemeente.
Politiek

Schuldreductie belangrijk onderwerp bij behandeling Perspectiefnota

  Politiek

In een wederom lange raadsvergadering werd donderdag 29 juni door de Oegstgeester gemeenteraad gesproken over de Perspectiefnota 2018 – 2021. Met deze nota worden alvast de kaders vastgesteld voor de begroting van dit najaar. De perspectiefnota werd even na twaalven door alle partijen, behalve Lokaal, aangenomen.

Belangrijk punt van discussie was opnieuw de schuldpositie van de gemeente Oegstgeest. De verwachting is dat de schuld van de gemeente in 2020 nog 51 miljoen euro zal bedragen. De afname van de schuld (die eerst boven de 90 miljoen uitsteeg) is voornamelijk het resultaat van de verkoop van bouwgronden in Nieuw Rhijngeest, nu de economie weer aantrekt.
Het bedrag van 51 miljoen stijgt ver uit boven het landelijk gemiddelde van gemeentes van vergelijkbare grootte. Eelke van den Ouweelen (Lokaal) liet er een berekening op los. "We zouden toe moeten naar een schuld van 27,5 miljoen euro, en daar moeten we maatregelen voor treffen." Een houding die door Hart van Oegstgeest 'rigide' werd genoemd. De motie van Lokaal om erop te focussen de schuld in 2030 naar 30 miljoen euro terug te brengen, werd dan ook door de coalitie weggestemd.
Evenwel nam de raad unaniem een amendement aan waarin zij besluit een 'werkgroep schuldreductie' in het leven te roepen. Deze werkgroep, die zal bestaan uit enkele raadsleden en die door het ambtelijk apparaat zal worden ondersteund, zal samen met het college gaan werken aan een notitie met daarin 'scenario's voor de lange termijn aanpak van de schuldproblematiek'. Voor februari 2018 zal deze notitie gereed moeten zijn.

Een greep uit de aangenomen moties:

• Omdat de processen rondom participatie niet altijd positief beoordeeld worden door de Oegstgeester burgers, en er soms verwachtingen worden gewekt die niet bewaarheid worden, nam de raad een motie aan waarin zij het college verzoekt werk te maken van de samenwerking tussen inwoners en gemeente. In den lande wordt de participatie van inwoners immers ook al in de besluitvorming geïntegreerd. In het traject rond de herinrichting van de Klinkenbergerplas bleek er over en weer veel onbegrip, vandaar dat het college wordt opgeroepen naar nieuwe of verbeterde vormen van burgerparticipatie te kijken. "Het managen van verwachtingen en het goed communiceren hierover zijn ook essentiële taken voor iedere gemeente," aldus D66.

• De sportverenigingen die van Sportpark De Voscuyl iets moois willen maken kunnen aan de slag. De kosten voor een vernieuwd sportpark zullen verdeeld worden tussen gemeente en verenigingen, zoals eerder in de businesscase werd voorgesteld. Nieuw is dat werd besloten dat naast het beheer en het onderhoud (dat binnen tien jaar bij verenigingen in plaats van bij de gemeente moet komen te liggen) ook de gronden en opstallen op termijn aan de sportverenigingen zullen worden overgedragen. Dit 'ter vergroting van de eigen zelfstandigheid'. Hierover zal een notitie worden opgesteld.
• De raad nam een motie aan waarin staat dat verenigingen en scholen aangemoedigd zullen worden het roken rond sportvelden en schoolpleinen te ontmoedigen. De aanvulling van Tim van Tongeren (Progressief Oegstgeest) om dan ook direct het bordes van het gemeentehuis tot rookvrije zone te bestempelen, werd door de coalitie (CDA, VVD, Hart van Oegstgeest) niet meegenomen.
• Oegstgeest gaat onderzoeken wat de financiële gevolgen zullen zijn als niet alleen burgers met 110% van de bijstandsnorm aanspraak kunnen doen op regelingen in het kader van het minimabeleid, maar ook zij die op 120% van het bijstandsniveau zitten. Hiertoe werd een motie aangenomen.
• Het college zal gaan kijken op welke wijze inwoners kunnen worden gestimuleerd om hun tuinen meer te vergroenen. De gemeente Oegstgeest zal ook zoeken naar manieren van voorlichting voor het stimuleren van groene tuinen.

• Inwoners die een inkomen hebben van minder dan 150% van de bijstandsnorm, en gebruik maken van de algemene voorziening huishoudelijke hulp, krijgen een extra vergoeding voor hun hoge zorgkosten.

(WT)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>