Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: pixabay.com

Oegstgeest en Leiden ondersteunen aanvraag voor internationale basisschool

  Onderwijs

De gemeenten Oegstgeest en Leiden ondersteunen de aanvraag van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden) en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) om bij één van hun scholen een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) te starten.

De aanwezigheid van een internationale school is voor internationale bedrijven en werknemers een belangrijke wegingsfactor om zich in onze regio te vestigen. Kennisinstellingen, zoals de Universiteit Leiden, hebben behoefte aan een internationaal georiënteerde basisschool in hun omgeving. In de Leidse regio zit één internationale school, maar die heeft nu onvoldoende plek om aan de vraag te voldoen.

Beide colleges positief
Leidse wethouder Paul Dirkse (Kennis en Onderwijs): "In Leiden dragen veel internationale bedrijven bij aan onze kenniseconomie. Een internationaal georiënteerde basisschool hoort bij de voorzieningen die onze regio nodig heeft."
Oegstgeester wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting): "We hebben in Oegstgeest een flinke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Vanwege het vestigingsklimaat in de Leidse Regio vinden we het echter een goede zaak om de mogelijkheden voor internationaal basisonderwijs verder te laten onderzoeken."

Onderzoeken
De beide gemeenten en de schoolbesturen onderzoeken momenteel alle details, waaronder de kosten en een geschikte locatie. Pas daarna besluiten de partijen of er daadwerkelijk vanaf het schooljaar 2019-2020 internationale schooldeuren open kunnen.

Meer berichten