Logo oegstgeestercourant.nl
Onder leiding van Lydie Vellema (D66) gingen de betrokken jongeren met elkaar in discussie. | Foto Willemien Timmers
Onder leiding van Lydie Vellema (D66) gingen de betrokken jongeren met elkaar in discussie. | Foto Willemien Timmers

Inspirerend bezoek internationale leerlingen aan het gemeentehuis

  Onderwijs

Why does politics matter? Waarom doet politiek ertoe? Deze vraag stond centraal bij het bezoek van DP1-leerlingen van de internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum op 5 maart aan het gemeentehuis.

De ongeveer vijftig 16, 17 en 18-jarigen kregen een boeiend programma voorgeschoteld waar ze, tot voldoening van de organisatoren, enthousiast en betrokken mee meededen.
De leerlingen uit onder andere Italië, India, Zuid-Afrika en de USA kregen eerst een introductie over hoe de Nederlandse politiek werkt. Centraal daarbij stonden de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.
Ongeveer een derde van de aanwezige internationale leerlingen woont ook daadwerkelijk in Oegstgeest, maar slechts een handvol heeft al de leeftijd om te gaan stemmen.

De middag werd geïnitieerd en geleid door Lydie Vellema, die voor D66 op de lijst staat bij de komende verkiezingen.
Andere (aanstaande) raadsleden die vragen van de leerlingen beantwoordden en meededen in de discussies waren Sven Spaargaren (VVD), Steyn Burger (PrO), Tobias van der Hoeven (CDA), Liselote Davidson (CDA), Jaap van der Broek (Hart voor Oegstgeest) en Eelke van den Ouweelen (Lokaal).

Ook kwam burgemeester Emile Jaensch even langs om de leerlingen te verwelkomen. Hij sprak onder andere over zijn rol, over de voormalige functie van het gemeentehuis en over de betekenis en het gewicht van zijn ambtsketting.

Discussies

In de raadszaal werden pittige discussies gevoerd over goed voorbereide stellingen over bijvoorbeeld cameratoezicht of het verplicht stellen van vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering. De leerlingen konden naar links of naar rechts lopen om hun mening, 'voor' of 'tegen', aan te duiden.

Kort kwamen ook nog nationale onderwerpen als de invoering van de Sleepwet en de vluchtelingenproblematiek aan de orde.

Social media

Aan het einde van de bijeenkomst gaven de leerlingen aan hoe jongeren beter betrokken kunnen worden bij lokale politiek. Los van de logische kreten als 'free food' kwamen er bruikbare tips naar boven als het gebruik van Snapchat (en andere social media), het vaker organiseren van face-to-face ontmoetingen en het op de kaart zetten van voor jongeren relevante onderwerpen. Waar de combi politiek en jongeren soms uitmondt in een hangen-en-de-andere-kant-uitkijken, was dat op deze middag geenszins het geval. De wederzijdse betrokkenheid was opmerkelijk.
"Moedig je ouders aan om te gaan stemmen", was het laatste advies dat de leerlingen meekregen van de lokale politici.

Meer berichten