Afbeelding

Uittredend Alrijne-radioloog Herman Schuttevaer geridderd

Human Interest

Burgemeester Emile Jaensch toog op woensdag 6 september naar Leiderdorp om daar radioloog Herman Schuttevaer, die met pensioen ging, te verrassen met een lintje.

Herman Schuttevaer heeft zich 35 jaar lang ingezet voor de radiologie in het Alrijne ziekenhuis. Een ziekenhuis dat toen hij werd aangenomen nog Elisabeth Ziekenhuis heette, en tussendoor ook nog even Rijnlands Ziekenhuis. 

“Als radioloog moet u feitelijk de problemen van alle andere afdelingen opspeuren of uitzoeken en daar bent u zeer bedreven in. Zo bedreven dat uw erg mensen hebt die alleen maar door u willen worden behandeld. Daaronder zitten ook veel collega’s, die zodra er iets met hen zelf aan de hand is, bij u aan de bel trekken. U behoort ook tot de kleine minderheid op uw afdeling die zich bezighoudt met de interventie radiologie. U kijkt niet alleen naar echo’s en scans maar zet zelf ook behandelingen in”, sprak burgemeester Jaensch. Hiernaast is Schuttevaer ook actief op de mammapoli die juist een veel fijnzinniger benadering vergt. 

“Uw vermogen tot samenwerken wordt ook geroemd. U kunt met iedereen schakelen. Van de verpleegkundige tot de professor.”

Schuttevaer startte in 1988 op zijn 31ste in het Elisabeth Ziekenhuis. Het ziekenhuis had daarmee de jongste radioloog van Nederland aangetrokken. Samen met twee andere collega’s bracht hij de afdeling radiologie weer op niveau. 

Hij was niet alleen opleider in het LUMC maar ook in het Alrijne bij vaatchirurgie. Daarnaast was hij auditor, lid van de landelijke commissie voor opleiding en bijscholing van de Nederlandse Vereniging van Interventie Radiologie en had zitting in diverse stafcommissies van het Alrijne ziekenhuis. Hij hielp een ziekenhuis in Sint Maarten en was lid van het sectiebestuur mammaradiologie. 

Sinds 1996 is hij betrokken bij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker dat tot doel heeft borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. 

“U heeft een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de radiologie in Nederland, in het bijzonder aan de interventieradiologie, mammaradiologie en acute radiologie. Een bijdrage die voor de samenleving een bijzondere waarde heeft. Daarom heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”, sloot burgemeester Jaensch zijn speech af.

Uit de krant

Uit de krant