Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Wil van Elk

Piet van Veen (1932-2020) - 'Het rijke leven van een eenvoudig mens'

  Human Interest

“Over de doden niets dan goeds”, is een wat versleten gemeenplaats geworden. Maar hoe zou je het leven van dorpsgenoot Piet van Veen, die woensdag 16 september op 88-jarige leeftijd overleed, anders kunnen beschrijven? Wie zijn gang door de wereld van Oegstgeest en daarbuiten overziet kan niet anders dan bewondering hebben voor een man die zijn grote bekwaamheden als een opdracht inzette voor familie, kerk en samenleving. Zonder daarbij zijn eenvoud en af en toe zelfs zijn nederigheid te verliezen.

Ik heb het voorrecht gehad hem bijna een halve eeuw van soms zeer nabij te mogen meemaken. De laatste jaren, wat verder op afstand, begroette hij me bij gelegenheden met het familiaire “dag maatje”, wat uit zijn mond heel gewoon klonk. Toch maakte hij zo iedere ontmoeting voor zijn medemensen tot iets bijzonders.

Wie het leven van ereburger Piet van Veen overziet, wordt geraakt door zijn veelzijdigheid.

Tientallen jaren begenadigd docent en later Hoogleraar Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit die in drukbezochte en hooggewaardeerde colleges de studenten inleidde in de wetenschap. Twintig jaar, van 1970-1990, voor de PC-fractie, later het CDA, lid van de gemeenteraad, in de laatste vier jaar als wethouder. Waar hij als financieel architect mede zorgdroeg dat de groeiwijk Haaswijk in veilige geldelijke wateren tot wasdom kon komen. En daarnaast was het principemens van Veen kerkelijk ook zeer actief.

Maar dat was nog lang niet alles. Want waar zijn verstand de economie betrof en zijn hart de familie, de maatschappij en de kerkelijke gemeente daar was zijn passie het korfballen!

De zeven dagen van de week werden strikt ingevuld met vijf drukke werkdagen, een zondag van kerkelijke rust, maar de zaterdag was voor Fiks. Eerst als speler, samen met zijn vrouw Asti, later als bestuurslid en voorzitter, nog later als trouw supporter van kinderen en tenslotte kleinkinderen. De vereniging Fiks noemt zich diepgeraakt en haalt herinneringen op aan deze “mooie, markante, charismatische, lieve man”. Treffender woorden zijn nauwelijks denkbaar.

Na het pensioen zette hij zich nog in voor tal van zaken, in het bijzonder voor het Roelant Oltmansfonds, dat talentvolle sportjeugd extra kansen wil geven. Nog onlangs werd hij door het bestuur van dit fonds liefdevol hun “geweten” genoemd.

De vrouw, de kinderen en kleinkinderen, die zo een mens hebben moeten loslaten, worden getroost door dankbare herinneringen. Dat worden wij, die wat verder afstaan, ook.

En wij wensen hem van harte die bestemming toe in het nieuwe Leven, waarvan hij altijd rotsvast overtuigd was. Want wie zou zo een MAATJE dat willen misgunnen?!

Rust in vrede lieve Piet,

Ton Kohlbeck

Meer berichten