Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Wim de Jeu

ArcheoHotspot Oegstgeest feestelijk geopend

  Historie

Op donderdag 30 september is onder grote belangstelling in de Bibliotheek Bollenstreek, locatie Oegstgeest, de ArcheoHotspot Oegstgeest officieel geopend door wethouder Matthijs Huizing.

Door Wim van Tuijl


ArcheoHotspot Oegstgeest is al enige tijd actief en er zijn al enkele artikelen aan gewijd in deze krant. Een aantal weken geleden zijn vondsten uit de vijver van kasteel Endegeest, opgegraven in 1990, uitgezocht en gedetermineerd. Ze zijn te zien op uitwerktafels, en ook vondsten afkomstig van de Wijttenbachweg. Er liggen in het centrale depot in Alphen aan den Rijn nog meer dan 14.000 dozen (30x50x25 cm) met vondsten uit Zuid-Holland van historische voorwerpen, ook uit Oegstgeest, die deels nog uitgezocht en gedetermineerd moeten worden.
Er zijn in het land tal van plaatsen met een ArcheoHotspot, maar In Zuid-Holland is Oegstgeest de eerste plaats met een dergelijke werkplaats. Ook uniek is de locatie. Meestal zijn deze in of nabij een museum gevestigd, maar niet in een bibliotheek, zoals dat nu in Oegstgeest het geval is.
Margo Slot, front officemanager van de lokale bibliotheek: “Dit geeft aan dat de bibliotheek alhier meer is dan lezen alleen. De bibliotheek is hier bezig met verbinding leggen naar de gemeenschap. Denk ook aan de vestiging van het Informatiepunt Digitale Overheid. Nu bevindt zich hier ook de ArcheoHotspot, waarmee historische vondsten onder de aandacht van de bezoekers worden gebracht”, vertelde ze. Margo gaf aan dat het in de planning ligt om belangstellenden een cursus Archeologie aan te bieden.

Vrijwilligers, de drijvende krachten achter ArcheoHotspots

Initiatiefnemer van ArcheoHotspot Oegstgeest, Henk Hegeman, verwelkomde de aanwezigen en sprak zijn dank uit naar de bibliotheek voor het faciliteren van genoemde organisatie. “Met een clubje vrijwilligers is de uitwerking van scherven uit de gracht van Kasteel Endegeest in 1990 nu bijna afgerond. We hopen na het lijmen van de scherven in de toekomst ook ontbrekende delen te restaureren”, aldus Henk. Hij prees de inzet van de vrijwilligers die bij het project zijn betrokken.

In zijn openingswoord sprak wethouder Matthijs Huizing zijn dank uit naar Henk Hegeman en de bibliotheek bij de totstandkoming van zo’n mooie nuttige samenwerking resulterend in de ArcheoHotspot Oegstgeest. “Ik ben blij met de bijdragen van de ArcheoHotspot aan het behoud van het erfgoed van Oegstgeest. Ik memoreer hier ook even de indrukwekkende opgravingen tijdens de aanleg van Nieuw Rijngeest toen er opgravingen werden gedaan en veel is geleerd over de geschiedenis van Oegstgeest. Het is verheugend dat vrijwilligers hier in de bibliotheek op woensdag- en vrijdagmiddag aan de slag zijn om de resten aan elkaar te lijmen. Archeologie is ook voor de geschiedenis van ons dorp zo belangrijk, dat ik iedereen wil promoten om dit door te geven aan de kinderen. Veel succes met jullie werk”, besloot hij.

Riemer Knoop, voorzitter van de landelijke stichting ArcheoHotspots Nederland, vertelde dat met deze opening de 24e ArcheoHotspot een feit is. “Het bijzondere aan ArcheoHotspots is de laagdrempeligheid voor belangstellenden. Zonder dat er kosten aan zijn verbonden kan iedereen spontaan aanschuiven om mee te werken en dus vrijwilliger te worden. Mensen uit de directe omgeving zullen snel geneigd zijn mee te werken de historie van hun woonplaats op de kaart te zetten”, sprak Riemer. Hij stelde dat er bij elke hotspot een professionele coördinator is die de vrijwilligers aanstuurt, hier zijn het allemaal vrijwilligers. “Oegstgeest, van harte gefeliciteerd met de opening van ArcheoHotspot Oegstgeest.”

Daarna volgde een gezellig informeel samenzijn.

Meer berichten