Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

Onderzoek naar mogelijkheden voor warmtewinning uit de Klinkenbergerplas

Duurzaam & Groen

Met warmte uit oppervlaktewater kunnen we in de toekomst misschien woningen verwarmen. Deze zomer hebben de gemeenten Oegstgeest en Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland gesproken over de kansen om warmte uit de Klinkenbergerplas te gebruiken voor de omliggende wijken. De Klinkenbergerplas was al eerder in beeld als warmtebron voor het warmtenet in Poelgeest. Maar de afstand tussen de plas en Poelgeest is daarvoor te groot. Voor de woningen in Morsebel en een deel van Warmond is warm water uit de plas misschien wel een optie. De gemeenten Oegstgeest en Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland laten dat nu verder onderzoeken. 

In 2050 wil Nederland geen CO2 meer uitstoten, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Daarom moeten huizen in Oegstgeest en Teylingen voor die tijd van het aardgas af zijn. De gemeenten zijn nu op zoek naar alternatieven voor aardgas. Aquathermie is één van de mogelijkheden. 

Hoe werkt het?

Warmte uit water, ook wel aquathermie genoemd, is een duurzaam alternatief voor aardgas. Via een technische installatie wordt relatief warm water uit de plas gehaald. Als dat nodig is, warmen elektrische warmtepompen het water verder op. Daarna wordt het water via een warmtenet naar huizen en andere gebouwen vervoerd. Het warme water wordt daar gebruikt om de gebouwen en het tapwater te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug de plas in. Hierdoor wordt in de zomer de temperatuur van het water wat lager. Dat kan een positief effect hebben op de kwaliteit van het water en ervoor zorgen dat blauwalg en botulisme minder vaak voorkomen. Dit zou de zwemkwaliteit van het water kunnen bevorderen. Of dat echt zo is, moet uit het onderzoek blijken.

Waarom Morsebel en Warmond?

Om aquathermie op een kostentechnisch verantwoorde manier te kunnen benutten, is het belangrijk dat de afstand tussen gebouwen en de Klinkenbergerplas niet te groot is. Omdat het water uit de Klinkenbergerplas niet heel warm is, kan dat alleen gebruikt worden om goed geïsoleerde gebouwen mee te verwarmen. De huizen in de Morsebel zijn goed geïsoleerd en kunnen daarom op relatief lage temperatuur verwarmd worden. Welke huizen en gebouwen in Warmond geschikt zijn, wordt nader onderzocht.

In juni 2021 stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Oegstgeest vast. Hierin staan per wijk haalbare, betaalbare en duurzame alternatieven voor aardgas. De visie noemt voor Morsebel niet alleen aquathermie, maar ook een elektrische oplossing per woning. Dat zou betekenen dat elke bewoner een eigen warmtepomp moet aanschaffen voor de verwarming van het huis. Daarvoor is er een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Daarom is het goed om eerst te onderzoeken of aquathermie mogelijk is. 

Vervolgstappen 

In oktober starten de beide gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland met het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat aquathermie uit de Klinkenbergerplas een haalbare zaak is, betrekt de gemeente bewoners en vastgoedeigenaren voor wie dat van toepassing kan zijn.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant