Zorgen over toekomst bomen in Bloemenbuurt | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Sarah den Hollander en Klaske van der Mandele. 'Uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk bomen blijven.' | Foto Willemien Timmers
Sarah den Hollander en Klaske van der Mandele. 'Uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk bomen blijven.' | Foto Willemien Timmers (Foto: )

Zorgen over toekomst bomen in Bloemenbuurt

  Duurzaam & Groen

In een groot gedeelte van de Oegstgeester Bloemenbuurt, aan beide zijden van de Irislaan, moet in oktober 2018 de riolering geheel vervangen worden. In het voorjaar van 2019 volgt de herinrichting en het vervangen van de bomen. De gemeente heeft aangegeven dat vanwege de schaal van deze werkzaamheden niet veel bomen kunnen blijven staan in het jaren 60-buurtje."We kunnen helaas niet voorkomen dat boomwortels bij dit project onherstelbaar beschadigd raken. Veel bomen staan bovenop de huisaansluitingen."

Buurtbewoners zijn fel tegen de voorgenomen kap van zo goed als alle bomen en voelen zich door de gemeente in de steek gelaten, omdat men zich op het gemeentehuis volgens hen niet inzet om zo veel mogelijk bomen te behouden.

In de straten worden twee buizen van zo'n vijftig centimeter doorsnee gelegd waar een meter ruimte tussen moet zitten, en waar werkruimte omheen moet worden gemaakt. Bovendien moeten er van het hoofdriool naar de woningen nieuwe huisaansluitingen worden aangelegd. "Een pittige ingreep dus, die veel ruimte vraagt", aldus een woordvoerder van de gemeente Oegstgeest.

Charme

"Juist de bomen in ons wijkje geven het een authentiek karakter", stellen buurtbewoners Sarah den Hollander en Klaske van der Mandele. "De straten raken hun charme kwijt als er rücksichtslos gekapt gaat worden. Het uitgangspunt bij de gemeente moet zijn dat alle bomen behouden blijven, tenzij het echt niet anders kan."
De dames zijn bang dat de sfeer in het wijkje na de kap van te veel bomen veranderd, en dat men 'gewoon bij elkaar in de slaapkamer kan kijken'. "We zijn natuurlijk wel zo reëel om te zien dat er voor een nieuw riool wat bomen gekapt moeten worden, maar nu is het uitgangspunt dat alle bomen weg moeten. Dat willen we écht niet. De buurt heeft een eigen karakter, dat bepaald wordt door het groen. Maak dat niet kapot!"


Lopend door de Akeleilaan en de Violenlaan maken Den Hollander en Van der Mandele duidelijk dat er genoeg bomen staan die met wat zorg de operatie best kunnen overleven. "Wethouder Nieuwenhuis heeft toegezegd met ons in gesprek te gaan over oplossingen om zoveel mogelijk bomen te behouden. Van de projectleider hoorden we dat werkelijk alles gekapt wordt. We willen de wethouder zich aan zijn belofte houdt, en we gaan ervan uit dat er alsnog opnieuw per boom gekeken wordt naar een oplossing om hem te laten staan."
"Wij zetten vraagtekens bij de toegekende beperkte levensverwachting van een groot aantal bomen die staan in de Violenlaan en Anemonenlaan", stellen de buurtbewoners. " Met name deze bomen zorgen voor de authenticiteit en charme van de buurt. Wij vermoeden dat deze bomen voldoende vitaliteit en levenskracht hebben om nog jaren mee te kunnen."

De gemeente Oegstgeest laat weten op 28 augustus te hebben gesproken met de Bomenbond en de Adviescommissie Groen en Natuur over mogelijkheden om een aantal bomen te behouden. "Gezien de grote schaal van de werkzaamheden, zijn die mogelijkheden helaas zeer beperkt. We realiseren ons dat dat voor de buurt geen prettig nieuws is. De zes zeer karakteristieke prunussen in de Akeleilaan blijven staan, evenals de bomen aan de noordzijde van de Ridderspoorlaan. Onderzocht wordt of zeven bomen aan de oostzijde van de Akeleilaan en twee bomen op de kop van de Ridderspoorlaan (zuidzijde) ook behouden kunnen blijven. Met de keuze voor passende boomsoorten (in samenspraak met bewoners) en de herplant van volwassener bomen, hopen we de groene aanblik van de straten snel te herstellen."

Gesprek

Vandaag, woensdag 5 september, gaat wethouder Huri Sahin, die 'onderhoud en werkzaamheden' in haar portefeuille heeft, in gesprek met de beide buurtbewoners . "We zullen de gehele buurt zeer binnenkort uitnodigen voor een bijeenkomst", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

(Willemien Timmers)

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>