Afbeelding

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Omgevingsvisie; papieren tijger of….?

Column

“Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, of de gemeenteraad moet zwaar aan de bak. De Omgevingsvisie wordt behandeld. In dat document worden lijnen voor de ruimtelijke toekomst van ons dorp uitgezet. Daarbij gaat het vooral om de vraag waar nog gebouwd zou kunnen worden.

Met welke kwaliteit en in welke hoeveelheden? Hoe gaan onze vertegenwoordigers in de raad hiermee om? Gaat het lukken om echte kwaliteit toe te voegen? Alle reden om de behandeling te volgen. En vooruit te blikken op de uitvoering. Blijven mooie woorden een papieren tijger? Of kunnen die waar worden gemaakt? En hoe wordt dat dan georganiseerd? 

Een Omgevingsvisie vloeit voort uit de komende Omgevingswet. In dat document legt de gemeente de hoofdlijnen voor de ruimtelijke inrichting voor de langere termijn vast. Voor Oegstgeest gaat het in de eerste plaats om groen, volkshuisvesting en woningbouw. Maar ook om de ruimtelijke gevolgen van bijvoorbeeld klimaatmaatregelen en de energietransitie. Het is dan ook niet te veel gezegd als de Omgevingsvisie ’een majeur besluit’ wordt genoemd. 

Wat komt er uiteindelijk van ambities en goed bedoelde woorden terecht?

In Oegstgeest wordt al sinds anderhalf jaar aan de voorbereiding van onze Omgevingsvisie gewerkt. Het algemene gevoel is, dat dit goed is gegaan. Veel mensen en organisaties zijn betrokken. Tijdens de tervisielegging zijn niet minder dan 26 zienswijzen ingebracht en op het overgrote deel is afdoende gereageerd. Burgerparticipatie kan wel in Oegstgeest. Een goed voorbeeld van plaatselijke democratie. Dit smaakt naar meer. 

Bij de inhoud zijn kritische kanttekeningen min of meer voorspelbaar. Er moeten zoveel ballen in de lucht worden gehouden, dat concrete uitspraken lastig zijn. Dan komen er woorden en begrippen langs als kunnen, streven naar, waarmogelijk en rekening houdend met… Er zijn voorstellen en mogelijkheden voor concretere uitspraken en criteria. Vooral doen. Maar dan nog zullen zich toekomstige situaties voordoen, die niet te voorzien zijn. Daarom is het zo belangrijk om nu ook afspraken te maken over de uitvoering. En die uitvoering, net als de voorbereiding, breed te verankeren. 

Daarmee zijn we aangeland bij de uitvoering van de Omgevingsvisie. Wat komt er uiteindelijk van ambities en goed bedoelde woorden terecht? Op dit punt kan een klein voorbeeld leerzaam zijn. In de plannen voor het ASC-terrein zou het water rondom het plan voorzien worden van natuurvriendelijke oevers. Daar is niets van terecht gekomen. Die zaak is gepasseerd. Maar het is wel een voorbeeld, dat goede bedoelingen in de praktijk van alle dag kunnen sneuvelen. En dan het recente geval, dat het voorbereidingsbesluit voor het Hofbrouckerpark onopgemerkt verloopt. Zoiets kan toch niet als je regie zegt te willen? 

Laten deze en andere voorbeelden de raad op scherp zetten. Dit is het moment om eenduidige afspraken te maken over de invulling van broodnodige regie. Met daarin ook een duidelijke rol voor de Raad. Samen met het dorp en het college. Die kans mag niet gemist worden.”

Pieter Hellinga

penahellinga@gmail.com

Uit de krant

Uit de krant