Afbeelding
Foto: Joost Geluk

Vergunningloze verbouwing stilgelegd

Algemeen

Het verbouwen van het Weidepaviljoen aan de Spechtlaan 2 in De Geesten blijkt illegaal te gebeuren. Raadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) kaartte deze kwestie aan tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 februari. 

Ze wees er op dat het Weidepaviljoen een monumentaal pand is en dat voor veranderingen aan de binnenkant en buitenkant van het pand de Monumentencommissie om advies gevraagd moet worden.

Wethouder Elfred Bus reageerde dat er inderdaad nog geen vergunning is afgegeven voor het verbouwen van de binnenkant van het pand. Er is wel een vergunning verleend voor de verbouwing van de buitenkant. Daarnaast was er een vergunning aangevraagd voor de binnenkant, maar die vergunning is dus nog niet afgegeven.

Bus vroeg zichzelf af: “Waarom zijn er nu werkzaamheden zonder dat er een vergunning is?” Dat kan natuurlijk niet en het gemeentebestuur heeft actie ondernomen. Bus: “Die werkzaamheden zijn nu stilgelegd. We houden het in de gaten. Er zijn geen onomkeerbare dingen gebeurd. Als ze door zouden gaan, zullen we tot een bouwstop doorgaan.”

Al eerder werden de werkzaamheden door omwonenden geconstateerd.

Joost Geluk in de Oegstgeester Courant van 28 februari: “Op 23 februari stonden langs het Weidepaviljoen wel zeven busjes kennelijk van bouwvakkers. De deur van het Weidepaviljoen stond open. Men is volop aan het verbouwen. De voorzitter van de omgevingskwaliteitscommissie had dit ook al gesignaleerd en zei niet op de hoogte te zijn gesteld. De Stichting is niet bekend dat er een omgevingsvergunning is verleend. Er wordt een gemeentelijk monument verbouwd zonder een omgevingsvergunning! We hebben als Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten inmiddels een handhavingsverzoek aan de gemeente gedaan.”

Uit de krant

Uit de krant