Er is vanuit het dorp altijd veel belangstelling geweest voor het 'verkabelen', zoals hier tijdens een informatieavond in mei 2019. | Archieffoto
Er is vanuit het dorp altijd veel belangstelling geweest voor het 'verkabelen', zoals hier tijdens een informatieavond in mei 2019. | Archieffoto Foto: Willemien Timmers

Project verkabelen stopgezet

Algemeen

De gemeente Oegstgeest onderzoekt, naar aanleiding van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO), sinds 2015 de haalbaarheid voor het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels in de gemeente. Het college heeft nu besloten het project verkabelen vooralsnog stop te zetten.

Uitgangspunt voor dit project was altijd dat het verkabelen kostenneutraal kon gebeuren, door het toevoegen van bescheiden woningbouw aan de randen van het hoogspanningstracé. Het onder de grond brengen van de 150kV-hoogspanningslijn die door Oegstgeest loopt blijkt nu - na oplevering van het Basisontwerp door TenneT - dusdanig kostbaar dat er volgens burgemeester en wethouders geen sprake meer is van een haalbare business case. 

In juni vorige jaar deelde het college al mee dat het verkabel-project ‘on hold’ was gezet. Reden daarvoor was het wegvallen van een belangrijke financiële pijler voor het project, namelijk het realiseren van een onderstation op de locatie van de huidige ‘mast 5’. Daarbij was het onduidelijk welke invloed de energietransitie heeft op de huidige 150 kV-kabels die door Oegstgeest lopen. 

SBOHO liet vorig jaar juni al weten teleurgesteld te zijn in het ‘on hold’ zetten. “Het doel van het verkabelingsproject is om een duurzame en financieel haalbare verbetering van de leefomgeving in Oegstgeest te realiseren, met aandacht voor gezondheid, veiligheid en herinrichting conform de normen.” SBOHO benadrukte toen dat de gemeente kan profiteren van wetgeving om samen met de bewoners een duurzamere en veiligere woonomgeving te creëren.

De ‘pas op de plaats’ van juni vorig jaar heeft nu dus plaatsgemaakt voor het stopzetten van het project.

Uit de krant

Uit de krant