De zuidelijkste punt van het Almondehoevegebied. |
De zuidelijkste punt van het Almondehoevegebied. | Foto: Willemien Timmers

Almondehoeveplan houdt Oegstgeest bezig

Algemeen

Op woensdagavond 29 november zat de raadszaal van het gemeentehuis opnieuw vol. Ditmaal met omwonenden van de Almondehoevelocatie, waar eigenaar en ontwikkelaar over een aantal jaar (maximaal) 160 woningen willen bouwen. Oegstgeestenaren waren uitgenodigd om de bevindingen van het onlangs door Goudappel uitgevoerde verkeersonderzoek te horen en daar vragen over te stellen.

Dorpsstraat blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

De gemeente Oegstgeest wil zijn medewerking verlenen aan het bouwproject, dat zich in de voorbereidende fase bevindt, en heeft daarom verkeersbureau Goudappel de opdracht gegeven de verkeerstoegankelijkheid en ontwikkelmogelijkheden van de Almondehoeve-locatie te onderzoeken. Marco de Baat, vertegenwoordiger van het bureau, attendeerde de toehoorders er vooraf op dat er slechts met een verkeerskundige blik, en niet landschappelijk of sociaal naar het plan gekeken is. 

Zijn eerste conclusie was dat de Dorpsstraat dichtgehouden moet worden. Deze straat werd immers toen de Duikerbrug in april 2019 instabiel bleek, op stel en sprong afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om verdere schade te voorkomen. “Deze historische straat moeten we dicht houden en enkel mooier maken”, zei hij, hetgeen hem applaus opleverde.

Veel meer aanbevelingen dan deze bleven achterwege. Wel werden de mogelijkheden voor ontsluiting van de wijk beschreven. Zo zal er een ontsluiting voor al het verkeer komen via de Almondeweg, en zal er naar alle waarschijnlijkheid in de zuidpunt een bruggetje voor voetgangers en fietsers komen. De aanleg van een tweede, wat noordelijker gelegen bruggetje, lijkt minder logisch. Een voor de vorm opgevoerde fiets- en wandelontsluiting via het volkstuinencomplex lijkt helemaal onwaarschijnlijk.

Niet alle bewoners van de Groenhoevelaan, waar het bruggetje op uit komt, vinden deze ontsluiting nodig. “Schrap die bruggetjes toch gewoon. Een paar honderd meter omlopen of omfietsen is best te doen!” De gemeente wil echter dat de bewoners van het nieuwe gebied op een ‘gezonde manier’ wandelend of per fiets snel naar het centrum van Oegstgeest kunnen komen. “Wij zoeken naar passende oplossingen per doelgroep.”

Modellen

Goudappel liet aan de hand van een aantal modellen zien hoe het gemotoriseerde verkeer uit het wijkje zich zal gedragen en hoeveel overlast dat voor de omliggende straten zal geven.

De Baat betoogde dat als de Almondeweg onder de A44 permanent afgesloten wordt (nu is de weg 24 uur per dag open vanwege een niet functionerende spitspaal), het aantal verkeerbewegingen over de smalle Van Gerrevinckbrug zelfs af zal nemen. Wordt de spitspaal in het tunneltje in ere hersteld, dat zal met vanwege de toegenomen verkeersdrukte gebruik moeten gaan maken van verkeerslichten, het opnieuw inrichten van de brug, of het creëren van een aparte wandelbrug. 

Het voor fietsers gevaarlijke punt waar de Kennedylaan op de Dorpsstraat uitkomt, verandert in deze beide opties niet. “Dit probleem, vanwege de zeer vele fietsbewegingen, staat los van de Almondehoeve. Voor verbetering is nader onderzoek nodig.”

Direct omwonende Henk Heemskerk toonde zich geen voorstander van het in zijn ogen te grote nieuwbouwplan.

“Bouw iets kleiners voor senioren en junioren. In het verleden heeft men al iets geprobeerd met stoplichten bij de brug, dat werkt niet. Jullie denken er te makkelijk over. Met al die fietsers en al dat extra verkeer wordt het een gigantisch grote klerezooi. We moeten zorgvuldiger met dit gebied omgaan.”

Wethouder Kees Oudendijk liet weten zeker niet makkelijk met de nieuwbouwplannen om te springen: “Er is een groot tekort aan woningen, en de provincie heeft gevraagd dat ook wij ons aandeel leveren.”

Dat de komst van 160 woningen extra verkeersdruk gaat opleveren, ook op plekken verderop in Oegstgeest, is evident. In januari zal het uitgebreide verkeersrapport van Goudappel gepresenteerd worden. Op 1 februari is er dan opnieuw een presentatie, en in maart zal het plan door de raad behandeld worden.


Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2024 de Nota van Uitgangspunten vast.

Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant