Het Weidepaviljoen.
Het Weidepaviljoen. Foto: Google Maps

Ex-gedetineerden met licht verstandelijke beperking naar Endegeest

Algemeen

Op vrijdag 10 november was er in Dorpscentrum Oegstgeest een informatiebijeenkomst over de komst van een voorziening voor begeleid wonen voor ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Door Willemien Timmers

Zowel vertegenwoordigers van Diverszorg als van de organisatie When the eagle learns to fly waren aanwezig om hun plannen uiteen te zetten. Ook waren een twintigtal omwonenden aanwezig om hun vragen te stellen en zorgen te uiten. Tevens was burgemeester Jaensch er om een en ander toe te lichten, net als twee van zijn wethouders.

Uit de presentatie bleek dat het eigenlijk zo goed als zeker is dat de woonvorm op Landgoed Endegeest zal komen. Het pand, het Weidepaviljoen, stond te huur en de aangekondigde activiteiten lijken te passen binnen het nu geldende bestemmingsplan. Net zoals een enthousiaste ondernemer een winkelpand kan huren om een kledingzaak te runnen, zo kan deze vorm van begeleid wonen van start gaan op Endegeest. Het (tijdelijke) huurcontract is al getekend.

De vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties waren heel stellig dat de zorgvuldig gescreende doelgroep geen overlast gaat geven. “Onze cliënten hebben ook nog eens allemaal een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Een zeer laag IQ dus. Zij varen wél bij begeleid wonen.”

Tevens werd aan de buurtbewoners verteld dat deze ex-gedetineerden hooguit zes maanden ‘gezeten’ hebben, en dat hun vergrijp dus niet in de hoek van zedenmisdrijven en dergelijke gezocht moet worden. “Ook mogen onze cliënten geen verleden van drugsgebruik hebben.”

Buurtbewoners en vertegenwoordigers van de naastgelegen particuliere school Umbutu uitten hun zorgen over de zeer verschillende groepen op Endegeest en de wellicht negatieve interactie hiertussen. “Wij geloven juist dat we iets voor elkaar kunnen betekenen”, was het antwoord. “Met elkaar kunnen we de buurt veilig maken. Bij ons is 24 uur per dag toezicht.”

Overigens krijgen de 29 bewoners geen behandeling in het Weidepaviljoen, maar enkel woonbegeleiding.

De burgemeester benadrukte dat er met regelmaat overleg plaatsvindt en zal vinden met de huurders op het terrein van Endegeest en dat iedereen aan zijn verantwoordelijkheden wordt gehouden. “Als het niet goed zou gaan, dan zitten we er vol op.”

Het plan is dat er in de komende tijd regelmatig koffieochtenden georganiseerd gaan worden om elkaar als stichtingen en omwonenden beter te leren kennen. Dit onder andere als vervolg op de informatieavond.

Uit de krant

Uit de krant