Afbeelding
Foto: PR

Rode Kruis gaat ambulancedienst ontlasten bij grote drukte

Algemeen

Het Rode Kruis heeft een team van deskundige vrijwilligers dat altijd klaarstaat om in actie te komen in het geval van rampen en incidenten. Dit zogenoemde Noodhulpteam neemt in Hollands Midden vanaf 1 december een extra taak op zich: de ondersteuning van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Dat betekent dat het Rode Kruis bij grote drukte bijspringt voor de ambulancedienst. 

Onder bepaalde omstandigheden kan het aantal vragen naar een ambulance sterk toenemen. In december 2022 bijvoorbeeld, tijdens een periode van koud weer en ijzel. Door glijpartijen en schaatsongelukken reden ambulances toen af en aan. De RAV besloot hierop ondersteuning te vragen aan het Rode Kruis.

Zorgvuldigheid

Vanuit deze incidentele samenwerking ontstond het idee om dit type hulpverlening meer vorm te geven. Het Rode Kruis en de RAV dachten na over een plan voor intensievere samenwerking, waarbij alle oog was voor veiligheid, de juridische aspecten en een goede aanvullende opleiding voor de Rode Kruis-vrijwilligers. Vanaf 1 december 2023 staan alle seinen in Hollands Midden op groen.

Continue samenspraak

Wanneer het Rode Kruis naar een patiënt rijdt, wordt de aanvraag voor een ambulance niet geannuleerd. Deze blijft in de wachtrij voor de ambulancedienst staan. Maar door de inzet van het Rode Kruis, is een eerdere screening van de patiënt mogelijk. Het Rode Kruis-team staat in continu contact met een zorgprofessional van de meldkamer en ambulancedienst. Samen kunnen ze, na controle van het slachtoffer, tot een afweging komen.

Wanneer alleen eerste hulp ter plaatse nodig is, kan de Rode Kruis-vrijwilliger deze verlenen. Ook wanneer de patiënt fysiek in staat is om zittend vervoerd te worden naar het ziekenhuis of een huisartsenpost, kan het Rode Kruis dit doen. In dat geval zal de aanvraag van de ambulance geannuleerd worden.

Is er sprake van ernstiger letsel of ziekte, zal het Rode Kruis-team bij de patiënt blijven tot de komst van de ambulance. Ook hierbij krijgen ze voortdurend advies en instructies van de zorgprofessional op de meldkamer.

Uit de krant

Uit de krant