Petra van Rijn interim projectleider VoorleesExpress Bollenstreek.
Petra van Rijn interim projectleider VoorleesExpress Bollenstreek. Foto:

10 oktober Oegstgeester Dictee voor de VoorleesExpress

Algemeen

Laaggeletterdheid wordt vaak van ouder op kind overgedragen. Immers, als je niet kunt lezen, kan je ook niet voorlezen. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden en dat aantal groeit nog steeds. De Rotaryclub Oegstgeest e.o. probeert hier al acht jaar iets aan te doen door jaarlijks het Oegstgeester Dictee te organiseren. Dit jaar is dat op 10 oktober in het Teylingen College, Wijttenbachweg 23, Oegstgeest. Inloop vanaf 19.00 uur, start dictee om 19.30 uur. De opbrengst van het dictee is voor de VoorleesExpress.

Laaggeletterdheid blijft een groeiend probleem

Schoolverlaters met leesachterstand worden de nieuwe generatie laaggeletterden. Een op de negen ouders met minderjarige kinderen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook slecht omgaan met een computer en smartphone. 

Het verzamelde geld gaat van het Oegstgeester Dictee gaat naar de VoorleesExpress, waarmee kinderen die opgroeien in een minder ‘talige’ omgeving worden geholpen. Woorden kennen en de betekenis ervan begrijpen is een voorwaarde om goed te kunnen lezen. 

Vrijwilligers van de VoorleesExpress helpen in een traject van twintig weken kinderen van twee tot en met acht jaar om hun plezier in lezen te vergroten. Dat gebeurt met voorlezen, maar ook door gesprekjes en taalspelletjes waarmee de taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ook het zelfvertrouwen van kinderen groeit. 


Petra van Rijn, interim projectleidster VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek, legt uit dat het project vooral bedoeld is om leesplezier bij kinderen te vergroten en ouders te begeleiden om lezen en taalspelletjes na het traject zelf voort te zetten. Of dat nu in het Nederlands is, of in de eigen taal, is van ondergeschikt belang; het gaat om taalbeleving. Ouders worden tevens gestimuleerd om zelf de bibliotheek met het kind te bezoeken. Daar zijn tal van boekjes en taalspelletjes beschikbaar, ook in de eigen taal.

De VoorleesExpress wordt door de Bibliotheek Bollenstreek aangeboden in Oegstgeest, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Warmond, De Zilk en Hillegom. Ook het negende Oegstgeester Dictee gaat de VoorleesExpress weer steunen. 

Inschrijven voor het dictee is mogelijk via de website hetoegstgeesterdictee.nl en ook bij de Oegstgeester Bibliotheek, boekhandel de Kler en de Rijnlandse Boekhandel. 

Uit de krant

Uit de krant