Van de appartementen in de Lijtwegvleugel wordt de 'woonbestemming' afgehaald. | Archieffoto
Van de appartementen in de Lijtwegvleugel wordt de 'woonbestemming' afgehaald. | Archieffoto Foto: Pieter Hellinga

Onterechte bestemming ‘wonen’ verdwijnt voor Lijtweg 3 tot 7

Algemeen

Het Oegstgeester college heeft besloten de eerder verleende omgevingsvergunning voor wonen op Lijtweg 3 tot 7 in te trekken. 

Aan de mogelijkheid van het realiseren van maatschappelijke voorzieningen moet de voorkeur worden gegeven

De aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Raad van State waarin de Raad de gemeente opdraagt een nieuw besluit te nemen. Het Dorpscentrum had bezwaargemaakt tegen het toekennen van een vergunning voor wonen.  

“Wij willen het gebied dat onder andere het Dorpscentrum en de Rehobothkerk omvat, nog beter gebruikt kan worden door de Oegstgeester gemeenschap”, liet de voorzitter van Dorpscentrum Oegstgeest, Joop Verdonk, eerder weten.

De Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO), de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest en de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken Oegstgeest vroegen in mei nadrukkelijk aan de politiek om de bestemming ‘maatschappelijke functie’ op het perceel Lijtwegvleugel te handhaven.

Deze vleugel, die vroeger bij het toenmalige Gemeentecentrum hoorde, is door een projectontwikkelaar in 2018 verbouwd tot tien sociale huurwoningen. De vergunning hiervoor is destijds te snel verleend door de gemeente, en ‘wonen’ is in strijd met het geldende bestemmingsplan, liet de Raad van State begin dit jaar weten.

Het college heeft naar aanleiding van deze uitspraak een nieuw besluit genomen. In een schrijven aan de pers naar aanleiding van de collegevergadering van begin deze week laat men weten een en ander zorgvuldig te hebben afgewogen: “Hoewel het college sociale woningbouw zeer belangrijk vindt, zijn goede maatschappelijke voorzieningen een belangrijk speerpunt, zeker rond het winkelcentrum Lange Voort. Dit is dan ook zo opgenomen in de Omgevingsvisie Oegstgeest. Alles afwegende is het college nu van oordeel dat aan de mogelijkheid van het realiseren van maatschappelijke voorzieningen, conform het bestemmingsplan, in deze situatie de voorkeur moet worden gegeven.

 
Lees meer in de Oegstgeester Courant van 20 september.

Van de appartementen in de Lijtwegvleugel wordt de 'woonbestemming' afgehaald. | Archieffoto

Uit de krant

Uit de krant