De Lijtwegvleugel, die vast zit aan het Dorpscentrum, wordt bewoond, maar heeft deze bestemming niet. |  Archieffoto Willemien Timmers
De Lijtwegvleugel, die vast zit aan het Dorpscentrum, wordt bewoond, maar heeft deze bestemming niet. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Gezamenlijke nieuwe visie op gebied Dorpscentrum - Rehobothkerk

Algemeen

Op 8 mei ontving de Oegstgeester gemeenteraad een notitie over een gezamenlijke visie voor het gebied Dorpscentrum – Rehobothkerk. Opstellers van de visie zijn de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO), de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest en de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken Oegstgeest.

‘Nodig dat Lijtwegvleugel bestemming ‘maatschappelijke functie’ krijgt’

De drie partijen willen dat de gemeenteraad een goede politieke discussie zal voeren over het gebied direct ten zuiden van het Lijtweg-parkeerterrein dat in de pas vastgestelde omgevingsvisie wordt aangewezen als ‘focusgebied voor ontmoeting en verbinding’. “Wij willen dit gebied, dat onder andere het Dorpscentrum en de Rehobothkerk omvat, nog beter gebruikt kan worden door de Oegstgeester gemeenschap”, laat de voorzitter van Dorpscentrum Oegstgeest, Joop Verdonk, weten.

De verschillende partijen die in dit gebied actief zijn, zijn de uitdaging aangegaan om bij te dragen aan de Oegstgeester omgevingsvisie. “Onze visie wordt ook onderschreven door kringloopwinkel SOEK en Stichting Radius. Alle maatschappelijke organisaties die betrokken zijn, hebben de neuzen dezelfde kant op staan. Ze willen samenwerken om meer ‘ontmoeting en verbinding’ te creëren en te versterken. Bovendien kunnen door gebruik te maken van elkaars ruimten kosten worden bespaard, en kan een beter aanbod aan voorzieningen worden gecreëerd.”

In de visie vallen een aantal zaken op. Zo vragen de organisaties nadrukkelijk aan de politiek om de bestemming ‘maatschappelijke functie’ op het perceel Lijtwegvleugel te handhaven. “Dit besluit is essentieel voor het realiseren van onze visie”. Dit pand, dat vroeger bij het toenmalige Gemeentecentrum hoorde, is door een projectontwikkelaar verbouwd tot tien sociale huurwoningen. De vergunning hiervoor is destijds te snel verleend, en ‘wonen’ is in strijd met het geldende bestemmingsplan, liet de Raad van State begin dit jaar weten. Graag betrekken de omliggende organisaties dit deel van het gebouw bij hun maatschappelijke plannen. Zo zou daar op termijn wellicht kringloopwinkel SOEK zich kunnen vestigen, en kan de binnentuin dan in zijn geheel door alle partners gebruikt worden.

Daarnaast laat de nieuwe fusiekerk, deel van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, weten dat ze graag een nieuw gebouw op de plek van de Rehobothkerk neerzetten. Momenteel hebben zij zo’n achthonderd leden en kerken zij in de aula van Teylingen College Duinzigt. Zij willen een kerkgebouw realiseren waar plaats is voor zo’n vijfhonderd mensen. 

In de visie wordt het nieuwe kerkgebouw ruimtelijk en functioneel verbonden met het Dorpscentrum en de Lijtwegvleugel. Zo kunnen ruimtebehoeftes op elkaar worden afgestemd. Voor kleinere bijeenkomsten kan de kerk gebruik maken van Dorpscentrum. Doordeweeks kan de nieuwe kerkzaal dan gebruikt worden voor grote bijeenkomsten of congressen. Zo kan het Dorpscentrum weer nieuwe huurders aantrekken, en kunnen alle ruimtes zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

“Dit plan zou voor het hele dorp een heel mooie toevoeging zijn,” sluit Verdonk af. “We hopen van harte dat de gemeenteraad met ons mee wil denken en wil samenwerken om deze visie te realiseren.” (WT)

Uit de krant

Uit de krant