Afbeelding

Cappella pro Cantibus viert vijftigjarig jubileum

Algemeen

Het Oegstgeester koor Cappella pro Cantibus bestaat vijftig jaar. Aan deze mijlpaal wordt dit jubileumjaar veel aandacht besteed, zowel met publieke optredens als met evenementen voor de koorleden. In dit artikel een terugblik op de historie van het koor en een blik op de (nabije) toekomst.

Door Wim van Tuijl 

Ontstaansgeschiedenis
In 1972 traden enkele jonge muzikanten af en toe in kerkdiensten op. Het leek hun een goede aanvulling om er zangers bij te hebben. Hun zoektocht was niet tevergeefs: al snel waren er zes zangers en dat aantal groeide snel. Dirigent Theo Tobé nam vervolgens het initiatief om het Christelijk Jongerenkoor op te richten. Dit was op 1 september 1972. Het koor was niet aan een kerk gebonden, maar de meeste leden waren wel lid van een kerk.. De eerste drie optredens van dit koor vonden plaats in het kindertehuis Amstelstad in Amsterdam. Kort hierna stopten de muzikanten maar het koor had inmiddels voldoende leden om door te gaan. Het aantal optredens liep snel op. Het koor trad op in reguliere kerkdiensten, in ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Het repertoire was toen veelal gospel. Na invoering van het eerste nieuwe Liedboek der Kerken verschoof de aandacht meer naar kerkliederen. Doel was mee te werken om het liedboek te introduceren bij de kerkgangers.

In het midden van de 70’er jaren was het aantal optredens gestegen naar rond de twintig per jaar.

Klassieke componisten in beeld
Dirigent Theo Tobé zocht steeds nieuwe uitdagingen. Onder zijn bezielende leiding groeide het zangniveau van het koor. Het leidde uiteindelijk tot de meiconcerten. “Het eerste echt grote concert was het lustrumconcert in mei 1977”, vertelt voorzitter Jaap Booij. “In een bomvolle Groene Kerk werd uitsluitend klassieke christelijke religieuze werken ten gehore gebracht. Denk aan Purcell, Mozart, Thomas Tallis. De uitbundige reacties van de toehoorders riepen op om op deze weg voort te gaan” herinnert hij zich. Het koor concerteerde niet alleen in Oegstgeest; ook in andere plaatsen werkte het koor mee aan kerkdiensten en bracht het concerten ten gehore. Het buitenland volgde, alsmede een naamsverandering. Evenals de huidige voorzitter Jaap zijn er nog enkele leden, die op jonge leeftijd lid werden van het koor en nooit zijn weggegaan.

Koorreizen
De eerste koorreis was in juli 1980 en dat was meteen een avontuurlijke: Hongarije. In die tijd maakte Hongarije deel uit van het communistische Oostblok en stond het onder supervisie van de toenmalige Sovjet Unie. Godsdienstbeleving stond onder staatstoezicht en werd streng in de gaten gehouden. Om te voorkomen dat het woord ‘christelijk’ in de benaming van het koor problemen zou geven, werd gekozen voor een nieuwe naam: Cappella pro Cantibus. Het nog jonge koor verleende medewerking aan onder andere een kerkdienst in de buurt van Boedapest. In genoemde stad verbleef het koor enkele dagen, maar trok ook naar andere plaatsen. Later volgden reizen naar Engeland, Polen en Frankrijk. In Parijs werd opgetreden in de beroemde Notre-Dame. Lange tijd waren er geen koorreizen, maar onder de huidige dirigent is het weer opgepakt. Cappella pro Cantibus was bijvoorbeeld al twee keer op ‘tournee’ in België.

Dirigenten
Speciale vermelding verdient Theo Tobé. Hij is de oprichter van het koor en tevens de eerste dirigent. Hij zou 28 jaar die functie blijven vervullen en met veel bezieling het niveau van het koor steeds verder omhoog brengen. Na hem volgden een aantal andere dirigenten.

Sinds 2013 is Rens Tienstra dirigent. “Ik begon op ad interim basis. De klik tussen mij en het koor was zo goed dat ik snel de vaste dirigent werd. Nog steeds werk ik hier met veel plezier.”

“Wat mij aanspreekt is de warme koorklank en de goede zangkwaliteiten van het koor. Het is een fijne ambitieuze groep mensen om mee te werken. Dat geldt ook voor het bestuur”, verwoordt Rens. Hij noemt de uitvoering van het 40-stemminge Spem in Alium van Thomas Tallis in de Taffeh tempel van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden een van de hoogtepunten. Hiervoor werd samengewerkt met het Haagse koor Quod Libet en een flink aantal projectzangers. Ook denkt Rens met groot plezier terug aan de uitvoering van de liturgie van John Christostomos van Rachmaninov (in het Groene Kerkje in Oegstgeest en in Overveen) en aan het Vivaldi-concert ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum. Daarnaast blijft de uitvoering van prachtige herdenkingsmuziek tijdens het jaarlijkse Allerzielenconcert hem veel voldoening geven.

“We zijn als koor spekkoper met een zo jonge ambitieuze dirigent”, merkt Jaap op.

Radio, televisie en CD’s
Cappella pro Cantibus heeft voor de radio opgetreden en is een keer op televisie te zien geweest in het muziekprogramma van de NCRV. Het koor nam in 1978 een LP op en later zijn nog drie CD’s verschenen.

In november zijn Rens en Jaap geïnterviewd in het wekelijkse cultuurprogramma van radio Sleutelstad. Komend voorjaar is op dezelfde zender een tweede interview gepland om het op 22 april 2023 te houden lustrumconcert te promoten.

Toekomst 

“Als koor zijn we nog steeds niet uitgezongen. Onze ambitie is groot en we gaan zeker nog bekijken welke onontgonnen terreinen binnen onze mogelijkheden liggen”, zegt Jaap tot slot.

Jubileumconcert vijftigjarig bestaan
Cappella pro Cantibus viert het 50-jarig jubileum op grootse wijze. In het kader van het jubileum heeft Cappella pro Cantibus op zaterdag 26 november een scratch uitgevoerd in de Regenboogkerk. Veel oud-leden zongen daarin mee en hebben ruimschoots gelegenheid gehad met elkaar bij te praten.

Op zaterdag 22 april zal in genoemde kerk het jubileumconcert worden gehouden. Meer informatie is te vinden op de website: www.cappellaprocantibus.nl.

Uit de krant

Uit de krant